izobraževalni programi in prispevki

namen centra je širiti kvaliteto in obseg biostatističnega znanja

storitve, ki jih omogoča IBMI

Zadnje novice

Dose reduction studies: how much of the treatment effect is lost?

Predavanje v okviru biostatističnega centra bo četrtek, 14. 3. 2024, ob 11:00 v sejni sobi Medicinske fakultete (Vrazov trg 2). Predaval bo prof. dr. John O'Quigley iz University College London in US San Diego.

Prešernove nagrade študentom UL MF za leto 2023

Med prejemniki fakultetnih Prešernovih nagrad in priznanj za leto 2023 sta bili tudi ekipi študentov, ki so raziskovalno delo opravljali na našem institutu.

Ivana Basar in Edina Toromanović sta prejeli študentsko Prešernovo nagrado za delo "Črevesna mikrobiota, življenjski slog in osebnostni profil žensk z nosečnostno sladkorno boleznijo" (mentorica: izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, somentor: doc. dr. Andrej Kastrin). Prešernovo priznanje pa sta prejela Alja Esih in Oscar Križanec za delo "Interaktivna spletna aplikacija za napovedovanje slabših perinatalnih izidov pri nosečnostni sladkorni bolezni" (mentor: doc. dr. Andrej Kastrin).

Nagrajenkam in nagrajencu čestitamo za uspeh, vse ostale pa vabimo k branju obeh nalog.

Zlata plaketa UL 2023 za prof. dr. Majo Pohar Perme

Delo profesorice je usmerjeno v razvoj statistike v Sloveniji. Kot izvrstna pedagoginja navdušuje študente za statistiko in znanstveno raziskovanje. Je vodilna svetovna strokovnjakinja za analizo preživetja, po njej imenovana metoda je standard pri analizah podatkov registrov rakov. Z zagotavljanjem sodelovanja biostatistikov v raziskavah krepi znanstveno odličnost raziskovalcev v medicini na Univerzi v Ljubljani.

Čestitamo za nagrado!

Doktoriral Jakob Peterlin

Naš raziskovalec, Jakob Peterlin, je 30. 11. 2023 uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Kakovost prileganja za linearne mešane modele. Njegov mentor je bil izr. prof. dr. Rok Blagus, somentorica pa doc. dr. Nataša Kejžar.

Čestitamo!

Najodličnejši raziskovalni dosežki UL 2023

V sklopu Tedna Univerze je bilo razglašenih 10 najodličnejših raziskovalnih dosežkov raziskovalk in raziskovalcev UL v letu 2023. Mednje sodi tudi soavtorstvo izr. prof. dr. Roka Blagusa, sodelavca na IBMI, in sicer na članku s področja medicine:

Krajše antibiotično zdravljenje zgodnje lymske borelioze: randomizirana odprta neinferiorna raziskava

Čestitamo!

Doktoriral Bor Vratanar

Naš mladi raziskovalec, Bor Vratanar, je 27. 11. 2023 uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom Vrednotenje presejalnih programov za odkrivanje raka z analizo preživetja. Njegova mentorica je bila prof. dr. Maja Pohar Perme.

Čestitamo!

Predstavitev novosti na področju Nanostring tehnologije

Sodelavci ULMF, IBMI/Središče ELIXIR-SI in podjetje Biomedis iz Maribora so predstavili novosti na področju Nanostring tehnologij. 

Na kratko o IBMI

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI), prej Inštitut za biomedicinsko informatiko (torej tudi IBMI), je Medicinska fakulteta ustanovila leta 1973 kot izraz potrebe po izvajanju in usklajevanju del, vezanih na analizo podatkov in posredovanje informacij. Program dela in razvoja se je skozi čas prilagajal predvsem spremembam pri financiranju in tehnološkemu napredku, vendar so temeljne smernice ostale enake: inštitut se predvsem posveča dejavnostim, ki so pomembne za raziskovalno delo v medicini. Te pa lahko razdelimo na:

Kontakt

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel: (01) 543-77-70
fax: (01) 543-77-71
email: ibmi (at) mf.uni-lj.si