Katalog učnega gradiva

Anatomija
Anestezija in reanimacija - medicina
Biokemija I. ,II.
Biologija celice
Biofizika
Čeljustna in zobna ortopedija
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija
Fiksna protetika
Fizikalna medicina in rehabilitacija
Fiziologija II. letnik
Ginekologija in porodništvo
Gnatologija
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Kirurgija
Medicina v izrednih razmerah - samo izbirni predmet
Medicinska deontologija s filozifijo
Medicinska terminologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Oftalmologija
Onkologija in radioterapija
Oralna in maksilofacialna kirurgija
Ortopedija
Otroško in preventivno zobozdravstvo
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija - osnovni in izbirni program
Predklinčina protetika
Psihiatrija
Psihologija
Radiologija
Snemna protetika
Socialna medicina
Sodna medicina
Ustne bolezni in parodontologija
Zgodovina medicine in stomatologije
Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa

Predmet: Anatomija

Anatomija, odsek za medicino

TEMELJNA LITERATURA:

Učbeniki:

 1. Kobe in sodelavci: Anatomija I, III, IV, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
 2. Širca A: Anatomija II, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
 3. Krmpotić-Nemanić: Anatomija čovjeka, Medicinska naklada, Zagreb, 1976-77.
 4. Križan Z: Kompendij anatomije čovjeka I-III, školska knjiga, Zagreb, 1989.
 5. Moore KL: Clinically Oriented Anatomy. Williams & Wilkins.
 6. Kahle, Leonhardt, Platzer: Taschenatlas der Anatomie, I. II. III. del. G. Thieme Ver. Stuttgart 1975.
 7. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. I. del: Sustav organa za pokretanje.
 8. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. II. del: Prebavni organi.
 9. Kahle, Leonhardt, Platzer: Priručni anatomski atlas. III. del: Živčni sistem in čutila.
 10. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.

Strokovni članki

 1. Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurška anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
 2. Ravnik D. Anatomija trebušne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
 3. Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
 4. Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
 5. Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
 6. Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plečnika z mednarodno udeležbo. Ljubljana 1994; 3-7.
 7. Snoj-Cvetko E. Anatomija ščitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
 8. Cvetko E. Anatomija želodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plečnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.

Atlasi

 1. McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije človeka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
 2. Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
 3. Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
 4. Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Muenchen-Berlin.
 5. Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemška izdaja).
 6. Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
 7. Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New York, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.

Navodila za vaje

 1. Csikos-Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, 1987.
 2. Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Prsni koš, trebuh, hrbet. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.
 3. Ravnik D. Navodila za secirne vaje. Zgornji ud, spodnji ud, sklepi udov. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992.

Dopolnilna literatura

 1. Kostović I in sodelavci: Središnji živčani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
 2. Marinković S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
 3. Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
 4. Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.

Anatomija, odsek za stomatologijo

TEMELJNA LITERATURA

Učbeniki

 1. Kobe in sodelavci: Anatomija I, II, IV, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1988.
 2. Širca A: Anatomija II, skripta za študente medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1995.
 3. Lotrić, Jovanović: Deskriptivna in topografska anatomija čovjeka (4 deli), Medicinska knjiga, Beograd, Naučna knjiga, Beograd.
 4. Križan: Kompendij anatomije čovjeka, I-III, školska knjiga, Zagreb, 1989.
 5. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students. Little, Brown and Company, Boston,1995.

Strokovni članki

 1. Gadzijev EM, Ravnik D. Funkcionalna kirurška anatomija jeter. Zdrav Vest 1996; 65: 557-62.
 2. Ravnik D. Anatomija trebušne slinavke. Med Razgl 1991; 30: 85-91.
 3. Ravnik D. Descensus testis. Med Razgl 1991; 30: 253-75.
 4. Ravnik D. Zgodnji razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 57-64.
 5. Ravnik D. Pozni razvoj peritonealne votline. Med Razgl 1993; 32: 245-51.
 6. Hribernik M, Ravnik D. Anatomija ledvice. Zbornik 25. Memori. sestanka prof. J. Plečnika z mednarodno udeležbo. Ljubljana 1994; 3-7.
 7. Snoj-Cvetko E. Anatomija ščitnice. Radiology Oncology 1993; 17 (Suppl 6): 20-25.
 8. Cvetko E. Anatomija želodca. Zbornik 27. Memorialnega sestanka prof. Janeza Plečnika, 5. in 6. 12. 1996, Ljubljana.

Atlasi

 1. McMinn RMH et al. Barvni atlas anatomije človeka. Slovenska izdaja. EWO Ljubljana 1995
 2. Bertolini-Leutert: Anatomski atlas I-III, Slovenska izdaja. DZS Ljubljana 1987.
 3. Toldt-Hochstetter: Anatomischer Atlas, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
 4. Sobotta: Atlas der deskriptiven Anatomie, Urban Schwarzenberg, Munchen-Berlin.
 5. Kiss-Szentagothai: Anatomski atlas (slovenska ali nemška izdaja).
 6. Sineljnikov: Atlas anatomii celoveka, Gos.izd.med.lit., Moskva.
 7. Rohen-Jokochi: Color Atlas of Anatomy. Igaku-Shain, New Yorl, Tokyo 1988. / Schattauer, Stuttgart, New York.

Navodila za vaje

 1. Mežnarič, Vandot, Csikos, Lindtner: Navodila za vaje iz anatomije, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1987.
DOPOLNILNA LITERATURA
 1. Kostović I in sodelavci: Središnji živčani sustav, Medicinski fakultet, Zagreb, 1986.
 2. Marinković S in sodelavci: Neuroanatomija, Savremena administracija, Beograd, 1987.
 3. Noback CR, Strominger NL, Demarest RJ. The Human Nervous System. Lea & Fabiger, Philadelphia 1991.
 4. Heimer L. The Human Brain and Spinal Cord. Springer-Verlag, New York, 1983.

Predmet:Anestezija in reanimacija - medicina

Dodiplomski študij

Prva pomoč:

  1. Derganc M., Osnove prve pomoči za vsakogar, Ljubljana, Delo Tiskarna, 1994.
  2. Pečan M., Vlahovič D., Temeljni postopki oživljanja (TPO). Navodila za vaje, Ljubljana, Medicinski razgledi, 1997.

Anesteziologija:

  1. Manohin A., Anesteziologija, V. Smrkolj, V. ed., Kirurgija, Ljubljanja, Sledi, 1995;50-64.
  2. Kremžar B., Primožič J., Intenzivno pred- in pooperacijsko zdravljenje. V. Smrkolj, V. ed., Kirurgija, Ljubljana, Sledi, 1995;66-89.

Dodatni postopki oživljanja:

  1. Vidmar, I. ed., JAMA (Slovenska izdaja). Ljubljana, Perun, 1993;41-106.

Dodatna gradiva za pogolobitev znanja anesteziologije in intenzivnega zdravljenja:

 1. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - prvi tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1993,
 2. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - drugi tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1994,
 3. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - tretji tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1995,
 4. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - četrti tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1996.
 5. Paver-Eržen, V. ed., Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - peti tečaj.Ljubljana, Inštitut za anesteziologijo, 1997.

Predmet: Biokemija I. ,II.

Biokemija I.

Predavatelji: prof.dr. Radovan Komel, doc.dr. Helena Lenasi in doc.dr. Matjaž Zorko

Obvezni učbeniki:

 1. A.L. Lehninger, D.L. Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publishers, Inc., New York, 1993
 2. P. Karlson: Biokemija, DZS, Ljubljana, 1980
 3. J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978
 4. BIOKEMIJA I, - Navodila za vaje / Naloge z rešitvami, T.Makovec, ur., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992

Alternativni učbeniki:

 1. Logan: Physical Chemistry for Biomedical Sciences, Taylor and Francis, London, 1998
 2. L. Stryer: Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman& Co., New York, 1995
 3. D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, 2.nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995

Dopolnilni učbeniki:

 1. Abelow: Understanding Acid-Base, Ed. P. KellyWiliams and Wilkins, Baltimore Maryland USA, 1998
 2. Lazarini in J. Brenčič: Splošna in anorganska kemija, DZS, Ljubljana, 1984
 3. T. McKee, J.R. Mckee: Biochemistry - An Introduction, WCB Publishers and Times Mirror Company, Dubuque, la, 1996
 4. M.K. Campbell: Biochemistry, 2.nd Edition, Saunders College Publishing and Harcourt Brace Publishers, Philadelphia, 1995.
 5. R.I. Gumport, A.Jonas, R.Mintel, C.Rhodes: Student Companion for Stryer`s Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman&Co., New York, 1995
 6. M. Tisler: Organska kemija, DZS, Ljubljana, 1982.
 7. M. Devlin: Textbook of Biochemisatry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Publication, New York, 1997

Strokovni in poljudno-znanstveni članki

 1. R. Komel: Raziskave človekovega genoma. Proteus 56 (1993/94) 18-21<\LI>
 2. R. Komel: Tehnologija rekombinantne DNK v medicinskih raziskavah in uporabi. Farm. Vestn. 47 (1996)139-148.
 3. R. Komel: Genska tehnologija - možnosti, upi in strahovi. Zdrav. Vestn. 66 (1997)505-509
 4. R. Komel: Gensko inženirstvo - naravoslovni, etični in pravni vidiki. Proteus 1/60 (1997)8-21.
 5. R. Komel: Kako se izražajo geni. Proteus 4/60 (1998) 161-166
 6. R. Komel: Kako se izražajo geni pri višjih organizmih. Proteus 5/60 (1998) 196-213.
 7. K. Jezernik in R. Komel: Celični cikel. Proteus 7/60 (1998) 306-316
 8. R. Komel: Genetske bolezni in genska preiskava. Proteus 8/60 (1998) 344-356.
 9. R. Komel: Gensko zdravljenje, I. del. Proteus 1/61 (1998) 14-23.
 10. R. Komel: Gensko zdravljenje, II. del. Proteus 2/61 (1998) 12-17.

Poglavja v knjigah in zbornikih

 1. R. Komel: Molekularna biologija in genetika sladkorne bolezni, V: Izbrana poglavja iz pediatrije. (C. Kržišnik, uredn.), Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1991; p.127-133.
 2. R. Komel: Genska tehnologija. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992; p.111-132.
 3. R. Komel in F. Gubenšek: Proizvodi tehnologije rekombinantne DNA. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992;p.438-451.
 4. M. Dolničar in R. Komel: Genetska diagonstika hemofilije. V. Izbrana poglavja iz pediatrije: celiakija - glutenska enteropatija, klinična genetika, otroška kardiologija. (C. Kržišnik, uredn.), Ljubljana, MF, Katedra za pediatrijo, 1993:96-100.
 5. R. Komel in A Gašparič: Metode izboljševanja delovnih mikroorganizmov. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA. (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, P.185-212.
 6. R. Komel: Metode tehnologije rekombinantne DNK pri raziskavah genoma človeka. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, p.331-346
 7. K. Vouk, M. Bidovec, L. Strmecki, T. Kenig, S. Jereb, B. Leskovar, A. Adamlje, R. Dovč, A. Škoflic, M. Malovrh, R. Hojs, in R. Komel: Genetika avtosomnodominantne policistične bolezni ledvic. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinična genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Kržišnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999: p.77-81
 8. L. Strmecki, M. Benedik-Dolničar, R. Komel: Genotipizacija bolnikov s hemofilijo A v Sloveniji. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinična genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Kržišnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999:p.107-113

Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: NEKATERI VIDIKI BIOKEMIJE ZOB IN KOSTI

Predavatelj: doc.dr. Matjaž Zorko

Predmet vsebuje izbrana poglavja biokemije, ki so pomembna za razumevanje strukture, lastnosti in funkcije zob in kosti. Vsebina ni zajeta v nobenem od učbenikov v celoti, temveč je zbrana iz sledečih učnih in znanstvenih publikacij:
 1. R.A.D. Williams, J.C. Elliott: Basic and Applied Dental Biochemistry, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, New York, 1979.
 2. J. Andić: Osnovi oralne fiziologije i biohemije, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 3. A. Thylstrup, O. Fejerskov (eds.): Textbook of Cariology, Munksgaard, Copenhagen, 1986.
 4. L. Moss-Salentijn, M. Hendricks-Klyvert: Dental and Oral Tissues- An Introduction, 3.rd Edition, Lea&Febiger, Philadelphia, London, 1990.
 5. R.G. Craig, W.J. O`Brien, J.M. Powers: Dental Materials ` Properties and manipulation, 5.th Edition, Mosby - Year Book, Inc., St. Louis, 1992
 6. A.L.Lehninger, D.L.Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publisher, Inc., New York, 1993.
 7. J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978.
Izbrani članki iz ustreznih znanstvenih in strokovnih revij

Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: STRUKTURA IN FUNKCIJA NEKATERIH PROTEINOV

Predavatelj: Doc.dr. Helena Lenasi

Obvezni učbeniki:

 1. Srtyer L.: Biochemistry. 4.th Edition. W.H. Freeman&Co., New York, 1995
 2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 3.rd Edition.Willey-Liss: John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1992.

Alternativni učbeniki:

 1. Voet D., Voet J.G. : Biochemistry. 2.nd Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995
 2. Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M.: Principles of Biochemistry. 2.nd Edition. Worth Publishers, Inc., New York, 1993

Dopolnilni učbeniki:

Izbrani članki

Biokemija II - MEDICINA

Osnovni učbeniki:

 1. Smith C., Marks A.D. and Lieberman M.: Marks’Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. 2nd ed.,Williams and Wilkins, 2005.
 2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 6th ed., Willey-Liss, Inc., 2006.
 3. Breskvar K., Črešnar B., Dolžan V., Plemenitaš A., Rozman D., Žakelj-Mavrič M.: Biokemija II, navodila za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2002.

Alternativni učbeniki:

 1. Nelson D.L. and Cox M.M.: Lehninger Principles of Biochemistry,  4th  ed., Worth Pub., 2005.
 2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A. and Rodwell V.W.: Harper,s Biochemistry.26th ed. McGraw-Hill, 2003.
 3. Meisenberg G. and Simmons W.H.: Medical Biochemistry. Mosby, 1998.
 • Boyer R.: Temelji biokemije, Študentska založba, 2005 (slovenski prevod biokemijskega učbenika "Concepts in Biochemistry, 2nd ed., 2002)

  Biokemija II - DENTALNA MEDICINA

  Osnovni učbeniki:

  1. Smith C., Marks A.D. and Lieberman M.: Marks’Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. 2nd ed.,Williams and Wilkins, 2005.
  2. Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 5th ed., Willey-Liss, Inc., 2002.
  3. Črešnar B., Plemenitaš A. in Žakelj-Mavrič M.: Biokemija ustne votline. Scripta, 2002
  4. Breskvar K., Črešnar B., Dolžan V., Plemenitaš A., Rozman D., Žakelj-Mavrič M.: Biokemija II, navodila za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2002.

  Alternativni učbeniki:

  1. Nelson D.L. and Cox M.M.: Lehninger Principles of Biochemistry,  4th  ed., Worth Pub., 2003.
  2. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A. and Rodwell V.W.: Harper,s Biochemistry.26th ed. McGraw-Hill, 2003.
  3. Meisenberg G. and Simmons W.H.: Medical Biochemistry. Mosby, 1998.

  Biokemija II - IZBIRNI PREDMET - URAVNAVANJE METABOLIČNIH PROCESOV PRI POSEBNIH STANJIH ORGANIZMA

  Viri:

  Tekoča periodika

  Predmet: Biologija celice

  Osnovni učbeniki:

  1. GM.Cooper: The cell: A molecular approach, 1996, ASM Press, Washington D.C. 1996
  2. P., Pšeničnik M., Romih R., Kralj M., Sterle M.: Navodila za

  3. vaje iz Biologije celice, 3.dopol. izdaja, 1997

  Dopolnilni učbeniki:

  1. WM., Reece JB., Poenie MF.: The world of the cell. 3rd ed.,

  2. 1996, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.,
  3. G.: Cell and molecular biology. Concepts and Experiments, 1996,

  4. John Wiley and sons.

  Predmet: Biofizika

  1. B. Palčič in S. Svetina: Zbirka testnih vprašanj iz fizike in biofizike, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1976.
  2. S. Svetina in B. Žekš: Biofizika V : Katalogi znanja I za medicince, uredniki M. Avčin in ostali, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1978, str. 11-37.
  3. Marija Pavlič, S. Svetina, Ljudmila Vesel in B. Žekš: Biofizika. Navodila za vaje, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko, Ljubljana, 1982.
  4. S. Svetina in B. Žekš: kratka ponovitev lastnosti rentgenskih žarkov, ki so pomembne za uporabo v medicini. V : Rentgenologija. Diagnostične slikovne metode in intervencijska radiologija, L. Tabor, urednik, Med. Razgl. 29, Supl. 2, 1990, str. 1-6.
  5. S. Svetina in B. Žekš : Izbrana poglavja iz biofizike, Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, Ljubljana. (Skripta; dopolnjeno in razmnoženo na začetku vsakega šolskega leta).

  Predmet: Čeljustna in zobna ortopedija

  1. J. Rant, Čeljustna in zobna ortopedija, Ljubljana, Medicinska fakulteta , 1970
  2. B. Thilander, O. Rönning, Introduction to Orthodontics, Stockholm, Tandläkarförlaget, 1985.
  3. Marković M., et al. Ortodoncija, Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1998.
  4. V. Lapter, et al. Ortodontske naprave, Zagreb, Skolska knjiga, 1988.
  5. W. Proffit, Conteporary Orthodontics, St. Louis, Mosby, 1993.
  6. T. Graber, R.L. Vanarsdall Jr. Orthodontics / Current Principles and Techniques, St. Louis, Mosby, 1994.
  7. F. Farčnik, editor, zbornik predavanj strokovnega srečanja, Rantovi dnevi, 1994, september 20-oktober 1, Ljubljana, Ljubljana: Slovensko ortodontsko društvo, 1994.

  Katalog znanja za stomatologe:

  Članki:

  1. F. Farcčik, et al. Vrednotenje vpliva čeljustno ortopedske obravnave na oralno zdravje, Zobozdrav Vest., 1988; 43(1-2):36-40.
  2. F. Farčnik, D. Rudel, Detektor dihanja - nov pripomoček pri finkcionalni diagnostiki malokluzij, Zobozdrav. Vest., 1995; 50 (3-5): 244-7.
  3. M. Ovsenik, Ocena zanesljivosti numeričnega vrednotenja malokluzij intraoralno, Zobozdrav. Vestn., 1995; 50 (3-6):248-51.
  4. Rejc-Novak M. et al. Motene funkcije orofacialnega sistema, Zobozdrav. Vestn., 1991; 46 (1-2):40-3.
  5. F. Farčnik, Program Euro-qual - zagotavljanje kvalitetne ortodontske oskrbe. Zobozdrav. Vestn., 1996; 51 (1-2):57-9.

  Predmet: Dermatovenerologija

  Domači učbeniki:

  1. Betetto M., Fettich J. Mala dermatovenerologija z atlasom kožnih in spolno prenosljivih bolezni. Priročnik za zdravnike in študente. 3. Izdaja Ljubljana: Mihelač, 1993: 368 str.

  Tuji učbeniki:

  1. Fritsch P. Dermatologie. 3. Aufl. Berlin: Springer, 1990: 702 S.
  2. Jung EG. Dermatologie. 2: Aufl. Stuttgart: Hippokrates verlag, 1991: 476 S.
  3. Nasemann T., Sauerbrey W. Lehrbuch der Hautkrankheiten und venerischen Infektionen für Studierende und Ärzte. 5. Aufl. Berlin: Springer, 1987: 457 S.

  Učbeniki dopolnilni:

  Domači:
  1. Baričevič J. Uvod v flebologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1975: 236 str.
  Tuji:
  1. Braun-Falco O., Plewig G., Wolff HH. Dermatologie und Venerologie. 4. Aufl. Berlin: Springer, 1996: 1614 S.
  2. Braun-Falco O. Plewig G., Wolff HH., Winkelmann RK., Dermatology. Berlin. Springer, 1991: 1235 pp.
  3. Champion RH, Burton JL., Ebling FJG., Textbook of Dermatology. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992. 3160 pp.

  Pedagoški članki:

  1. Fettich J., Osnove lokalnega zdravljenja koznih bolezni. Med. Razgl., 1973. 12, 149-58.
  2. Fettich J., Osnove morfološke diagnostike kožnih bolezni. Med. Razgl., 1975. 14, 179-90.
  3. Kansky A., O histologiji najpogostejših kožnih eflorescenc. Med. Razgl. 1976. 15, 197-209.
  4. Lunder M., Poskus s krpico in fotoalergična kontaktna preobcčtljivost kože. Med. Razgl. 1977. 16, 459-62
  5. Lunder M., Kraigher A., Simčič V. Marinčič Fiser N., Orozim E., Dolenc-Voljč M., Epidemija mikrosporije v Sloveniji. Zdrav. Var., 1996. 35, 209-13.
  6. Betetto M., Zdravljenje kožnih bolezni z ultravijoličnimi zarki. Med. Razgl., 1980. 19, 183-8.
  7. Lunder M., Garje, med. Razgl., 1984. 23, 351-7.
  8. Planinšič I., Fizikalne urtikarije. Med. Razgl., 1984. 23, 359-71
  9. Lunder M., Lunder M., Preprečevanje pomembnejših glivičnih bolezni kože. Zdrav. Vest., 1988. 57, 135-6.
  10. Kocjančič M., Zdravljenje luskavice. Med. Razgl., 1991. 30, 231-6.

  Zborniki predavanj:

  1. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatološka klinika UKC, 1985, 200 str.
  2. II. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Univerzitetna dermatološka klinika UKC, 1988, 126 Str.
  3. III. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatološka klinika KC., 1993. 294 str.
  4. IV. Kogojevi dnevi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Dermatološka klinika KC., 1996. 230 str.

  Predmet: Družinska medicina

  1. Voljč B., Košir T., Švab I., Urlep F., Splošna medicina. Načela in tehnike. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1992.
  2. Taylor RB., Family medicine. Priciples and practice. New York: Springer, 1994.
  3. Zrimšek D., Družinska medicina z deontologijo in medicna v informatiki. Radovljica: Didakta, 1993.
  4. Švab I., Družinska medicina. Navodila za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996 (fotokopiran material).
  5. Švab I., Ed. Sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino SZD, 1995.
  6. Švab I., Kersnik J., eds. Preventiva v splošni medicini. Ljubljana: Sekcija za splošno medicino. SZD., 1996.
  7. Švab I., editor. Družinska medicina: delovni zvezek. 5. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino; 1999

  Predmet: Farmakologija

  Temeljno gradivo

  1. Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Pharmacology.4th international student edition, Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1999 (1995)
  2. Budihna VM., Stanovnik L., Korošec L. (Navodila za predpisovanje zdravil), Navodila za pisanje receptov, MR, Ljubljana 1993
  3. Irman Florjanc T, Korošec L. Stanovnik L. Izbrana poglavja iz farmakologije. Priprava na praktično delo študentov. Izdajatelj: Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana 1999.

  Drugi učbeniki

  1. Brody T.M., Larner J., Minnemman K.P.: Human Pharmacology. Molecular to Clinical. Mosby, St. Louis, 1998.
  2. Bulat M., Geber J., Lacković Z. Medicinska farmakologija. Medicinska naklada, Zagreb, 1999
  3. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapetics. By A.G. Gilman, A.S. Nies, T. W. Rall, P. Taylor. Mc Millan, New York, 1996.
  4. Goth A. Medical Pharmacology. Mosby, 1992.
  5. Jacob LS. Pharamcology. National Med. Series from Williams & Wilkins (Harval Publ. Co.), Baltimore, 1992.
  6. Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology. Appleton & Lange, Stanford, Connecticut, 1998.
  7. Klaassen CD. Casarett & Doull's Toxicology. The basis science of poisons. McGraw-Hill, New York, 1996.
  8. Kuchinsky G. Lullmann H. Pharmakologie und Toxikologie. Thieme Verlag, Stuttgart, N. York, 1993
  9. Oberdisse E., Hackenthal E., Kuschinsky K.: Pharmakologie und Toxikologie. Springer, Berlin, 1997.
  10. Varagić V., Milošević M. Farmakologija. Elit Medica Beograd, 1999 (1998,1996).
  11. Waller D., Reenwick A. Principles of Mecicnal Pharmacology, Baliere Tindall, London, Philadelphia, 1994

  Priporočeni članki in dodatno gradivo

  1. Budihna V.M., : farmakologija kalcijevih antagonistov. Med. Razgl., Ljubljana, 1993.
  2. Est M., Budihna V.M.,: medsebojno delovanje zdravil. Farm. Vestn., Ljubljana, 1990.
  3. Erjavec F. Razvojna pot novega zdravila: nekaj misli o klinični farmakologiji. Medicinski Razgledi 1998; 27(2):211-25.
  4. Lullmann H., Mohr K., Ziegler A., Bieger D. Pocket Atlas of Pharmacology. G. Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.
  Poleg omenjenih gradiv so za pripravo seminarjev običajno potrebni še dodatni članki ali poglavja iz knjig. Za to dobi vsaka skupina študentov, ki seminar pripravlja, ustrezne podatke ali posamezne kopije. 

  Predmet: Fiksna protetika

  Predavanja in snov predkliničnih in kliničnih vaj

  1. Marion L s sod. Fiksnoprotetična propedevtika. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana 1988 (pretežno zastarelo)
  2. Marion L. Uvod v gnatološke tehnike. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1995.
  3. Shillingburg HT s sod. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Third Edition. Quintessence PubI.Co., Chicago, Berlin, 1997
  4. Marion L. Esthetic Veneers - the Extended Indications. CD ROM, Sekcija za Stomatološko protetiko SZD, Ljubljana, 1998

  Izbrana poglavja iz knjig:

 • Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. Second Edition.Mosby Comp. St.Louis, Baltimore, Philadelphia,Toronto, 1995.
 • Korber Karlheinz. Zahnarztliche Prothetik. 4. Izdaja. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. 1995.
 • Izbrani sestavki iz strokovnih revij: sporočimo na vajah


  Predmet: Fizikalna medicina in rehabilitacija

  DOMAČA LITERATURA:

  1. Derganc Franc; Osnove fizikalne terapije, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana 1969.
  2. Turk Rajko et al.; Zdravstvena oskrba paraplegikov na domu, Ljubljana, Zavod za rehabilitacijo invalidov, 1984 (ponatis Ljubljana 1987)
  3. Marinček Črt (moderator); Ortopedski in rehabilitacijski pripomočki, Rehabilitacijski dan, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana 1989.
  4. Marinček Črt (Urednik) et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo, Zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana 1984 (Ponatis) Ljubljana, 1989.
  5. Štefančič Martin et al.: Bolečine v križu smernice za rehabilitacijsko obravnavo, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov, Ljubljana, 1990.
  6. Ačimovič - Janežič Ruža et al.: Celovita rehabilitacija pacientov s hemiplegijo po ICV, 5. rehabilitacijski dan, Univerzitetni zavod za rehabilitacijo, Ljubljana, 1993
  7. Zupan Anton et al.:Rehabilitacija bolnikov z mišičnimi in živčno mišičnimi boleznimi, 7. rehabilitacijski dan, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.
  8. Matoič Branka in Štefančič Martin (urednika); Fizikalna medicina za zdravnike splošne prakse, Zbornik predavanj, Institut RS za rehabilitacijo, Ljubljana, 995
  9. Matič Branka et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov z degerativnim obolenjem sklepov spodnjih udov, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.
  10. Kosorok Viktorija et al.: Rehabilitacijska obravnava bolnikov po poškodbi glave, Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana 1995.

  TUJA LITERATURA:

  1. Kotke FJ., Lehman JF; Krausen`s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation , (Fourth Edition), Saunders 1990.
  Za izpit mora študent preštudirati vsaj ORTOPEDIJO prof. Srakarja, Outline of Orthopaedic , Adams ter Outline of fractures prav tako od Adamsa. Pregleda naj tudi zbornike ORTOPEDSKIH DNEVOV in vsa našteta dela za fizikalno medicino.

  Predmet: Fiziologija II. letnik

  Osnovni učbenik:

   1. Berne R.M. in Levy, M.N.: PHYSIOLOGY, Mosby (3. Izdaja). 1993.

  Nadomestni učbenik:

   1. Schmidt, P.R. in Thews, G.: HUMAN PHYSIOLOGY, Springer Verlag

  Pomožni ucbenik:

   1. Štrucl M.: Fiziologija živčevja, Medicinski razgledi, 1989.

  Predmet:Ginekologija in porodništvo

  1. Rainer S. Klinični ginekološki pregled. Med. Razgl., 1986, 25, 229-40
  2. Lotrič-Pentek S., Pregled porodnice. Med. Razgl., 1986, 25, 85-97.
  3. Arterijska hipertenzija v nosečnosti. Zbornik prispevkov. Kranjska gora, 1995, Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za perintalno medicino.
  4. Meden-Vrtovec H., Obravnava žensk v klimakteriju. Zrav. Vest., 1994, 63, 587-94
  5. Kralj B., urinska inkontinenca pri ženski. Obzor Zdrav N., 1995, 29, 47-51
  6. Novak-Antolič Z., Zdravila in nosečnost. Zdrav. Vest., 1985, 54, 217-21.
  7. Novak-Antolič Z., Zdravila in dojenje . Zdrav. Vest., 1985, 54, 223-4.
  8. Novak-Antolič Z., Fizioloske spremembe v nosečnosti. Zdrav. Obzor., 1993, 27, 298-301.
  9. Antolič G., Novak-Antolič Z., Zdravila v nosečnosti, Klin. Farm., 1993, 3,3-6.
  10. Andolšek Jeras L., Nekateri medicinski vidiki induciranega splava. Med. Razgl., 1982, 21, 255-69.
  11. Meden-Vrtovec H., Sinkovec J., Endometrioza (Endometiosis), Med. Razgl., 1993, 32(2), 253-69.
  12. Meden-Vrtovec H. Zdravljenje policističnih bolezni jajčnikov. Zdrav. Vest., 1996, 65, 583-589.
  13. Meden-Vrtovec H., Neplodnost, Cankarjeva založba, 1989
  14. Pajntar M., Novak-Antolič Z., Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana, Cankarjeva založba, 1994
  15. Kurjak A. i sur., Ginekologija i perinatologija. Varaždinske toplice, 1995, 353 strani.
  16. Prvi kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Zbornik predavanj, Portorož, 1996.
  17. Lewis, Thomas Loftus Townshed (urednik), Gynaecology by ten teachers.

  Predmet: Gnatologija

  Literatura:
  1. Predavanja in snov praktičnih vaj.
  2. Marion L. Uvod v gnatološko morfologijo. Predizdaja skript. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1988.
  3. Marion L. Uvod v gnatološke tehnike. Skripta. MF v Ljubljani. Ljubljana, 1995.
  4. Snov seminarjev Izbrana poglavja iz knjig:
  5. Klineberg I. Occlusion: Principles and Assessment.. Wright. Oxcford, 1991.
  6. Mohl ND, Zarb GA, Carlsson GE, Rugh JD. A Textbook of Occlusion. Quintessence Pub1.Co., Chicago, Berlin, 1988
  7. Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 3. edit. Mosby Comp. St.Louis, Baltimore,Philadelphia,Toronto, 1993.
  8. Ramfjord S, Ash M. Occlusion. Saunders Comp. Chicago, 1984.
  Izbrani sestavki iz strokovnih revij:
  1. Marion L. Okluzijska doktrina, nova gnatološka oprema in stopenjska delitev dela v stomatološki protetiki. Zobozdrav Vest. 1988;43:16-22.
  2. Marion L, Kopac I. Elektrognatografija v stomatologiji. Zobozdrav Vest. 1988;43:23-8.
  3. Marion L.Kraniomandibularne motnje. Zobozdrav Vest. 1992;47 :3-7.
  4. Marion L.Registracija griza v gnatologiji in protetiki. Zobozdrav Vest. 1993;48:29-32.
  5. Obrez A. The Temporomandibular Joint: Development, Anatomy, Physiology, and Function. in JF Hardin, editor, Clark's Clinical Dentistry. JBLippincot Company, Philadelphia,1993:1-17.

  Predmet: Higiena

  LITERATURA:
  1. Ivan Kastelic: Uveljavitev organizirane zdravstvene preventive in vpogled v značilnosti prebivalstva v R.S.
  2. Dražigost Pokorn, Higiena vode
  3. Ivan Kastelic, Bivalno okolje in sodobno urbanistično planiranje
  4. Simon Opačič, Higiena v vojni in drugih hudih naravnih nesrečah
  5. Majda Vida, Medicinska meteorologija
  6. Nada Eržen, Higiena- navodila za vaje in seminar
  7. Dražigost Pokorn, Higiena prehrane

  Seminarske publikacije:

  1. Staranje I
  2. Staranje II
  3. Alternativna prehrana
  4. Sladkor v prehrani
  5. Vino v prehrani
  6. Prehrana pri bolezni prebavil
  7. Gastronomija

  Predmet: Histologija z embriologijo

  1. Duančić V. Osnove histologije človeka. Za studente opče medicine i stomatologije. 7. izd., Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1980.
  2. Duančić V. Osnove embriologije človeka. Za studente opče medicine i sotmatologije. 9. izd. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1985.
  3. Hammersen F. Sobotta/ Hammersen - Histology. Color atlas of microscopic anatomy. 3rd. ed. Baltimor, Munich: Urban & Schwarzenberg, 1985.
  4. Junqueira LC, Carneiro J., Kelly RO. Basic histology. 8th. eds. East Norwalk: Appleton & lange, Prentice-Hall International, Inc., 1995.
  5. Kališnik M. Oris histologije z embriologijo. 3. izd. Ljubljana: Uredništvo revije Acta Stereologica in Državna založba Slovenije, 1992.
  6. Kališnik M., Vraspir-Porenta O., Navodila za vaje iz histologije z embriologijo. 4. predelana izdaja. Ljubljana: Uredništvo Acta Stereologica, 1995.
  7. Sadler TW. Langman's medical embryology. 6th. ed. Baltimor, Hong Kong, London, Munich, San Francisco, Sydney, Tokyo: Williams&Wilkins, 1990.
  8. Wheater PR. Burkitt HG, Daniels VG. Functional Histology. A text and colour atlas. Edinburg, London, New York: Churchill Livingtone, 1979

  Predmet: Humana genetika

  1. Gelehrter T.D.: Principles of Medical Genetics. Williams and Wilkins, 1990.
  2. Connor J.M., Ferguson-Smith M.A.: Essential Medical Genetics, Blackwell Science, 1995.

  Predmet: Infekcijske bolezni in epidemiologija

  OSNOVNA LITERATURA
  1. Marolt-Gomišček M., Radsel-Medvešček A., Infekcijske bolezni, Petrovc M., Poloj T., eds. Ljubljana, Tangram, 1992:1-676.
  2. Mihaljević F., Falisevac J., Bezjak B., Mravunac B., Specialna klinička infektologija, Peto prerađeno i dopunjeno izdanje, Falisevac J., ed. Zagreb, Jumena, 1985:1-488. Pripravlja se nova izdaja.
  3. Infectious Diseases, In: Wilson, Braunwald, Isselbacher, Petersdorf, Martin, Fauci, Root eds. Harrison`s Principles of Internal Medicine, Vol1., New York, 1991:447-834.
  4. Alexander M., Raettig H., eds. Infektionskrankheiten, Epidemiologie-Klinik-Immunoprophylaxe, 4. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, Thieme, 1992:1-416.
  5. Medicinski razgledi, 1995; 34:487-557.
  6. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, Slovensko zdravniško društvo - Infektološka sekcija in Sekcija za kemoterapijo. Infektološki simpozij, 1996, zbornik predavanj, Strle F., Cizman M., eds. Ljubljana: Medicinski razgledi 1996; 35: Suppl 1:1-156.
  DODATNA PRIPOROČENA LITERATURA:
  1. Bedernjak J., Leptospiroze pri nas in v svetu, Murska Sobota, Pomurska založba, 1993:1-136.
  2. Infektološka sekcija SZD, Infekcijski oddelek bolnišnice Celje, Klopni meningoencefalitis, Bedjaničev simpozij v zdravilišču Dobrna, 25. Septembra 1993, Lesničar J., ed. Celje, 1996:1-76.
  3. Strle F., Lymska borelioza, 96. 1. Slovensko posvetovanje o lymski boreliozi, Zbornik predavanj, Ljubljana, 1993:1-201.
  4. Vsi sproti publicirani članki s področja infektologije, mikrobiologije in imunologije v Medicinskih razgledih, ker so le-ti študentska revija.

  Predmet: Interna medicina

  1. A. Kocijančič, F. Mrevlje: Interna medicina, 2. dopolnjena izdaja, Ljubljana, 1998
  2. Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Algoritmi odločanja in ukrepanja, Medicinski razgledi, 1993.
  3. Keber D.: Zdravljenje notranjih bolezni - Prepoznavanje notranjih bolezni, Medicinski razgledi, 1994.
  4. Kocijančič A, ur. Klinična preiskava. Ljubljana: Littera picta, 2000.

  Predmet:Kirurgija

  1. Smrkolj V. et al.: Kirurgija, 1995, Ljubljana, Sledi.
  2. Smrkolj V.: Praktikum operativne ambulantne kirurgije, ljubljana, 1991, DZS.

  Kolokvij: Klinična stomatologija

  1. Mise I.: Oralna kirurgija, Zagreb, Jumena, 1983.
  2. Bagatin M., Virag M., in sod., Maksilofacialna kirurgija, Zagreb, 1991, Skolška knjiga
  3. Zobozdrav. Vestn., 1978, 33
  4. Zobozdrav. Vestn., 1983, 38
  5. Zobozdrav. Vestn., 1986, 41
  6. Zobozdrav. Vestn., 1987, 42:53-62, 73-76
  7. Zobozdrav. Vestn., 1990, 45:3-16, 28-31
  8. Zobozdrav. Vestn., 1994, 49:75-78
  9. Zobozdrav. Vestn., 1995, 50:4-39

  Predmet: Medicina v izrednih razmerah - samo izbirni predmet

  Nosilca: prof.dr. Marija Gubina, prof.dr. Jernej Logar

  1. Strickland G.T.: Hunter`s Tropical Medicine, 7th ed., Philadelphia, W.B.Saundewrs Company, A Division of Harcourt Brace & Company, 1991.
  2. Peters W. & Gilles H.M.: A Colour Atlas of Tropical Medicine and Parasitology, 3rd ed., London, Wolfe Medical Publications Ltd, 1989.
  3. Gillespie S.H., Hawkey P.M.: Medical Parasitology. A Practical Approach, Oxford, Oxford University Press, 1995.
  4. Bell D.R.: Lecture Notes on Tropical Medicine. 4th, Oxford, Blackwell Science, 1995.

  Predmet: Medicinska deontologija s filozofijo

  Temeljna literatura
  1. Milčinski J.: Medicinska etika in deontologija. Delavska Univerza UNIVERZUM, Ljubljana, 1982
  2. Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija - dokumenti s komentarjem. Založba Tangram, Ljubljana 1993.
  3. Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija II - razprave. Založba Mihelač, Ljubljana, 1997.
  Dopolnilna literatura
  1. Dolenc A.: Ženevske konvencije, Meaicinski razgledi, Ljubljana 1989.
  2. Dokumenti Sveta Evrope in WMA in WHO.

  Predmet: Medicinska terminologija

  LITERATURA
  1. Ahrens G.: Naturwissenschaftliches und medizinisches Latein. Johann Ambrosius Bart Verlag, Lepzig, 1961.
  2. Banič S.: O pravilnem naglaševanju latinskih in iz grščine latiniziranih izrazov. Med.Razgl. 23 Supl. 8 (1984) 883-890.
  3. Del Cott R.: Medicinski terminološki slovar. Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 1980.
  4. Kopriva S.: Latinska slovnica, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1976.
  5. Krapež S.: Libellus Latinus = Latinska vadnica. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1989.
  6. Marolt J.:Non est medicina sine lingua latina, Ljubljana, 1995 (poskusna skripta za interno uporabo).
  7. Mašera A.: Latinska medicinska terminologija (silabus predavanj). Ljubljana 1988, (skripta).
  8. Pepper O.H.P.: Medical etymology, W.B.Saunders Company, Philadelphia, London, 1954.

  Predmet:Mikrobiologija in imunologija

  Učbeniki

  DOMAČA LITERATURA:
  1. Likar M, Dragaš AZ, Kotnik V. Mikrobiologija in imunologija, Splošni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1989
  2. Likar M. Mikrobiologija in imunologija, Specialni del. Ljubljana: Medicinska fakulteta,1986
  3. Logar J. Medicinska parazitologija, Ljubljana: DZS, 1991
  4. Vozelj M. Temelji imunologije. Ljubljana: DZS, 1985,
  5. Hren Vencelj H, Gubina M, Dragaš AZ, Stropnik Z, Logar J. Možnosti laboratorijske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1992.
  6. Dragaš A.Z. Preprečevanje infekcij v zdravniških ordinacijah. Ljubljana: DZS, 1993
  7. Dragaš A.Z. Preprečevanje infekcij v zobozdravstvu, Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1991.
  8. Banič S. Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1972. str. 15-27.
  9. Andlovič A, Avšič-Zupanc T,Dragaš AZ, Gubina M, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ružič E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente medicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
  10. Andlovič A, Avšič-Zupanc T, Gubina M, Hren-Vencelj H, Ihan A, Koren S, Kotnik V, Logar J, Marin J, Premru-Mueller M, Poljak M, Ružič E, Seme K. Praktikum iz mikrobiologije in imunologije za študente stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1995.
  11. Vozelj M. Imunologija - Enciklopedijski priročnik. Ljubljana: DZS, 1996.
  12. Dragaš AZ. Oralna bakteriologija. Ljubljana: DZS, 1996.
  13. Curin-Šerbec V, Ihan A, Jeras M, Kotnik V, Simčič S, Wraber B. Imunologija. Priročnik za vaje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996.
  14. Gastritis in z njim povezane bolezni / 27. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika;. Cerar A, Križman I, eds. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, 1996:42-57, 63-66, 93-112, 121-127.
  15. Posvetovanje ob 45. obletnici Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Likar M. ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1990.
  16. Karakašević B. i saradnici. Mikrobiologija i parazitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 1989.
  17. Ugotavljanje in preprečevanje bolnišničnih okužb za medicinske sestre in zdravnike. Dragaš AZ, ed. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
  18. Dragaš AZ. Priročnik za preprečevanje bolnišničnih infekcij za zdravnike in medicinske sestre. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1984.
  19. Posvetovanje ob 40. obletnici Inštituta za mikrobiologijo MF, Ljubljana 1985, Zbornik del.
  20. XXII. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika, Ljubljana 1991. Zbornik del.
  21. Zbornik 2. tečaja Slovenskega mikrobiološkega društva: Načini priprave in uporabe monoklonskih protiteles. Ljubljana, 1995. Slovensko mikrobiološko društvo, 1995. 28-30
  22. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal. Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za klinično mikrobiologijo in hospitalne infekcije. Lipica, 1996.
  TUJA LITERATURA:
  1. Greenwood D, Slack RCB, Peutheror JF. Medical Microbiology. 14th ed., Hong Kong: Churchill Livingstone, 1992, ali zadnja izdaja
  2. Jawetz, Melnick, Adelberg"s. Medical Microbiology. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja
  3. Mims CA, Playfair JHL, Roitt IM, Wakelin D, Williams R, Anderson RM. Medical Microbiology. London: Mosby Europe Limited, 1993 ali zadnja izdaja.
  4. Roitt I M. Essential Immunology. 7th ed. Oxford: Blackwell Scientific Publication,1991, ali zadnja izdaja
  5. Willet NP, White RR, Rosen S. Essential Dental Microbiology. 1st ed. East Norwalk: Appleton & Lange, 1991 ali zadnja izdaja.
  OBJAVLJENI DOMAČI IN DRUGI ČLANKI, KI SE PRIPOROCAJO ZA ŠTUDIJ:
  1. Avšič-Zupanc T, Likar M, Novakovič S, Čižman B, Kraigher A, van der Groen G, Stojanovič R, Obradovič M, Gligič A, Le Duc J. Evidence of the presence of two Hantaviruses in Slovenia, Yugoslavia. Arch Virol 1990, (Suppl.l): 87-94.
  2. Avšič-Zupanc T. Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom v Sloveniji. Zdrav Vestn 1991; 60: 469-71.
  3. Kraigher A, Avšič-Zupanc T, Kovačevič M, Matjašič M, Matičič M. Tick borne-encephalitis in Slovenia. Ellipse 1991; 29: 462-463.
  4. Cimperman J, Strle F, Maraspin-Carman V, Lotrič-Furlan S, Ružič-Sabljič E, Avšič-Zupanc T. Concomitant infection with Tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi. Acta dermatovenerologica A.P.A. 1994; 3 (1/2): 121-125.
  5. Avšič-Zupanc T, Poljak M. Hantavirus genomic variation and disease distribution. Zdrav Vestn 1994; 63 Suppl 2: 25-27.
  6. Avšič-Zupanc T, Poljak M, Furlan P, Kapš R, Xiao S-Y, LeDuc JW. Isolation of a strain of a Hantaan virus from a fatal case of hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovenia. Am J Trop Med Hyg 1994; 51: 393-400.
  7. Avšič-Zupanc T, Poljak M, Matičič M, Radsel-Medvescek A, LeDuc JW, Stiasny K, Kunz C, Heinz FX. Laboratory acquired tick-borne meningoencephalitis: characterization of virus strains. Clinical and Diagnostic Virology 1995; 4: 51-59.
  8. Žolnir-Dovč M, Poljak M, Seme K, Rus A, Avšič-Zupanc T. Evaluation of Two Commercial Amplification Assays for Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex in Respiratory Specimens. Infection 1995; 23: 216-221.
  9. Avšič-Zupanc T, Petrovec M, Jelovšek M, Strle F. Medicinsko pomembni arbovirusi v Sloveniji. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: 15-9.
  10. Ravnik M, Hren-Vencelj H, Avšič-Zupanc T, Poljak M, Potočnik M, Bokal-Vrtačnik E. Verižna reakcija s polimerazo v diagnostiki urogenitalnih okužb z bakterijo Chlamydia trachomatis - preliminarni rezultati. Zdrav Vestn 1995; 64: Suppl III: III-69-71.
  11. Avšič-Zupanc T, Toney A, Anderson K, Chu Y-K, Schmaljohn CS. Genetic and antigenic properties of Dobrava virus: a unique member of the Hantavirus genus, family Bunyaviridae. Journal of General Virology 1995; 76 : 2801-2808.
  12. Hren-Vencelj H,Avšič-Zupanc T, Kese D. Rickettsial infections in Slovenia. Acta dermatovenerologica A. P. A. 1996; 5(1): 15-19.
  13. Avšič-Zupanc T. Laboratorijska diagnostika hemoragicne mrzlice z renalnim sindromom. In: Nefrologija 1996. Eds.: Bren AF, Kajtna-Koselj M, Kandus A, Kveder R, Nefroloska klinika, Ljubljana 1996: 97-104.
  14. Petrovec M, Lotric-Furlan S, Avšič-Zupanc T. Erlihioze. Med Razgl 1995; 34: 487-499.
  15. Drinovec B, Poljšak Prijatelj M, Kuret J, Mannweiler K. Interakcije med virusi. Zdrav Vestn 1995; 64: III-25-7
  16. Ihan A. Monoklonska protitelesa, ki omogočajo opredelitev imunskega stanja. Zdrav Vestn 1994;63:457-60
  17. Ihan A. Imunomodulacija pri zdravljenju raka. Farm Vestn 1994;45:117-128
  18. Ihan A. Imunski mehanizmi, ki omogočajo obrambo pred tumorji. Farm Vestn 1994;45:109-116
  19. Ihan A. Cell surface molecules that regulate ability of NK cells to kill their targets. Zdrav Vestn 1994;63: suppl II-53-5
  20. Ihan A. Vloga specifičnih in nespecifičnih imunskih mehanizmov pri obrambi pred tumorji. Med Razgl 1994;33:361-9
  21. Ihan A. Imunsko zdravljenje tumorjev. Med Razgl 1994;33:491-500
  22. Ihan A. Mehanizmi preobčutljivostnih reakcij. Farm Vestn 1995;46:146-161
  23. Ihan A, Kotnik V, Tomažič J, Ferlan-Marolt V, Tepes B, Gubina M. Immunological response to Helicobacter pylori. AAMJ 1996 5:29-33
  24. Ihan A. Imunski odgovor v ustni votlini. Med razgl 1995;35:337-42
  25. Ihan A. Analiza imunskih celic s pretočnim citometrom. Farm Vestn 1996;47:275-279
  26. Ihan A. Imunski mehanizmi proti bakterijam, virusom in zajedalcem. Med Razgl 1996;32
  27. Ihan A. Uporaba pretočne citometrije za spremljanje lokalnih imunskih reakcij. Zdrav Vestn 1996;65:645-7
  28. Ihan A. Immune events in multiple sclerosis. V: Proceedings of the Symposium on multiple sclerosis. Ljubljana 1995:10-15
  29. Ihan A. Mikrobi in ljudje. Appendicitis. MF S.C.ENE 1995;1:13-18
  30. Ihan A. Evolucija imunskega prepoznavanja tujkov. Proteus 1996;59:157-166
  31. Kese D, H Hren-Vencelj, M Sočan, B Beovič, M Čižman. Prevalence of Antibodies to Chlamydia pneumoniae in Slovenia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13: 523-4.
  32. Kese D, H Hren-Vencelj, J Marin, A Knol. Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom v obdobju 1990-1995 v Sloveniji. Zdrav Vestn1995; 64: Suppl III:21.
  33. Kese D. Mikrobiološka diagnostika infekcij z bakterijo Chlamydia pneumoniae. Dragaš A Z , ed. Akutna bakterijska vnetja spodnjih dihal, Lipica 1996; 57-60. Zbornik strokovnega srečanja.
  34. Sočan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae-Novi povzročitelj okužbe dihal. Zdrav Vestn 1992; 61:617-9.
  35. Sočan M, B Beovic, D Kese. Chlamydia pneumoniae and meningoencephalitis. N Engl J Med 1994; 331: 406.
  36. Koren S. Tumorski virusi. Med Razgl 1989; 28:197-208.
  37. Koren S. Virusna cepiva. Med. Razgl 1990; 29: 249-58.
  38. Kotnik V. Celični imunski odziv. V: Klinična imunologija, Predavanja s podiplomskega seminarja iz alergologije in klinične imunologije, Skripta, Golnik1984;
  39. Kotnik V: Delovanje imunskega sistema. V: Interna medicina. Eds. Kocijančič A in Mrevlje F. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1993, 843-54
  40. Kotnik V. Imunski odziv po infekciji s HIV. Med Razgl 1989; 35-42
  41. Klampfer L, Kotnik V, Interlevkini in imunski sistem. Zdrav Vestn 1992; 61: 35-40
  42. Tomažič J, Vidmar L, Martinčič M, Ovčak S, Ermenc B, Cerk M, Kotnik V. Nevroaids - prikaz naših bolnikov in pregled literature. Zdrav Vestn 1992; 61: 353-357
  43. Kotnik V. Imunski odziv proti lastnim antigenom in avtoimunske bolezni ščitnice. Radiol Oncol 1993; 27 Supp 6: 149-54
  44. Kotnik V, Kirschfink M. Kako spoznati motnje v delovanju komplementnega sistema? Zdrav Vestn 1995; 64: 335-43
  45. Kotnik V. Ugotavljanje vzroka nekaterih kroničnih ponavljajočih se okužb. Zdrav Vestn 1995; 64: III-73-9
  46. Kuret J.: (1995) Ohranitev ultrastrukture biološkega materiala s kriofiksacijo in kriodehidracijo. Zdrav Vestn; 64: III-29-33
  47. J Logar, A Kraut, M Likar. Toxocara antibodies in patients with visceral or ocular disorder in Slovenia. Infect 1993; 21: 27-29.
  48. J Logar, A Andlovič, M Poljšak-Prijatelj. Incidence of Blastocystis hominis in patients with diarrhoea. J Infect 1994; 28: 151-154.
  49. J Logar, Z. Novak-Antolič, A Zore. Serological screening for toxoplasmosis in pregnancy in Slovenia. Scand J Infect Dis 1995; 27: 163-164.
  50. J Logar, M Poljšak-Prijatelj, A Andlovič. Ciklosporioza v Sloveniji. Zdrav Vestn 1995; 64: 85-86.
  51. J Logar, M Poljšak-Prijatelj, A Andlovič. Incidence of Cryptosporidium parvum in patients with diarrhoea. J Eukaryot Microbiol 1996; 43: S 67.
  52. J Logar. Presejalni testi za toksoplazmozo v nosečnosti. I. Kongres ginekologov in perinatologov Slovenije. Zbornik prispevkov, Portoroz 1996, 146-148.
  53. Marin J. Virusi.V: Raspor P, ed. Biotehnologija, BIA d.o.o., Ljubljana 1992:17-28.
  54. Poljak M, Ferluga D, Gale N, Petrovec M. Molekularna diagnostika okužbe s humanim virusom papiloma (HVP) v patologiji. Zdrav Vestn 1993; 62: 105-109.
  55. Seme K, Poljak M, Avšič-Zupanc T. Sodobna diagnostika okužbe z virusom hepatitisa C. Med Razgl 1994; 33: 89-103.
  56. Poljak M, Avšič-Zupanc T, Seme K. Verižna reakcija s polimerazo-nova raziskovalna in diagnostična metoda v virologiji. Med Razgl 1994; 33: 379-400.
  57. Poljak M, Seme K, Kristančič L, Vidmar L, Tomažič J. Pomen verižne reakcije s polimerazo v diagnostiki okužbe s HIV. Zdrav Vestn; 64: Suppl 3: 3-7.
  58. Poljak M, Gale N, Kambič V, Cerar A, Seme K. Pomen okužbe s humanimi virusi papiloma v etiopatogenezi epitelijskih novotvorb grla in požiralnika. Med Razgl 1995; 34: 51-78.
  59. Seme K, Poljak M. Kvantitativna verižna reakcija s polimerazo - nova metoda za spremljanje poteka in zdravljenja virusnih okužb. Med Razgl 1996; 35: 59-74.
  60. Poljšak Prijatelj M, Drinovec B, Kuret J. Imunsko označevanje virusnih in bakterijskih antigenov s koloidnim zlatom za pesevni elektronski mikroskop. Zdrav Vestn 1995; 64: III-35-8
  61. Strle F, Cimperman J, Pejovnik-Pustinek A, Stanek G, Pleterski-Rigler D, Jereb M, Ružić E: Lyme borreliosis: epidemiološki podaci za Sloveniju. In: Lyme borelioza u Jugoslaviji, Ropac D. ed. Zbornik medicinske akademije Hrvatske, Zagreb 1989: 35-43.
  62. E, Strle F: Serološka dijagnostika Lyme borelioze. In: Lyme borelioza u Jugoslaviji, Ropac D. ed. Zbornik Medicinske akademije Hrvatske, Zagreb 1989: 69-75.
  63. Ružić E: Izolacija Borreliae burgdorferi. In: Posvetovanje ob 45. obletnici Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, ed. Likar M, Ljubljana 1990: 109-112.
  64. Ružić E, Strle F, Cimperman J: Presence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus ticks from Slovenia. Giorn Malat Infet Parassit 1993, 45: 412-414.
  65. Ružič-Sabljič E: Klinični pomen izolacije Borreliae burgdorferi. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Ljubljana, 1993: magistrsko delo.
  66. Ružič-Sabljič E, Strle F, Cimperman J: The Ixodes ricinus tick as a vector of Borrelia burgdorferi in Slovenia. Eur J Epidemiol 1993, 9: 396-400.
  67. Ružič-Sabljič E: Uporaba PCR v diagnostiki lymske borelioze. In: Hitra diagnostika virusnih infekcij. Zbornik predavanj, ed. H. Hren-Vencelj, Med.fak., Institut za mikrobiologijo 1993: 45-48.
  68. Ružič-Sabljič E: Detection of Borrelia burgdorferi by polymerase chain reaction in biological fluids. Acta Dermatovenerologica A.P.A. 1994, 3: 105-109.
  69. Ružič-Sabljič E: Borrelia burgdorferi sensu lato - povzročitelj lymske borelioze. Vet Nov.1996, 22: 175-177.
  70. Ružič-Sabljič E: Laboratorijsko dokazovanje lymske borelioze. In: Lymska borelioza 96', 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F.Strle, Ljubljana 1996: 123-125.
  71. Zore A, Ružič-Sabljič E: Dokazovanje Borreliae burgdorferi sensu lato s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. In: Lymska borelioza 96', 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F.Strle, Ljubljana 1996: 127-129.
  72. Ružič-Sabljič E: Osnovne značilnosti bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato. In: Lymska borelioza 96', 1. slovensko posvetovanje, Zbornik predavanj; ed. F. Strle, Ljubljana 1996: 47-49.
  73. Simčič S. Laboratorijska diagnostika juvenilnega revmatoidnega artritisa. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: epilepsije in krči pri otroku in mladostniku, anemije, otroška revmatologija. Ur.: Kržišnik C. MF Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo, Ljubljana 1992; 142-144.

  Predmet: Nevrologija

  Temeljni učbenik:

  1. Fowler TJ, Scadding JW, editors. Clinical neurology, 3rd edition. London: Arnold 2003.
  2. Navodila za vaje:

   1. Klinična nevrološka preiskava, Anton Lavrič, Ur.: Martin Janko, Ljubljana, Medicinski razgledi, 1996, ( osnovni pripomoček za vaje).Zelo primerna za pripravo je zgoščenka Klinična nevrološka preiskava, ki jo je po zgornji predlogi pripravil Zvezdan Pirtošek, založili pa Medicinski Razgledi (2001).
   2. Fuller G. Neurological examination made easy. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1993.

   Pripomoček predkliničnega dela, ki olajša razumevanje nevrologije:

   1. Baehr M, Frotscher M. Duus' Topical diagnosis in neurology. 4th completely revised edition. Thieme, 2005. ISBN 3136128044
   2. Jozefowicz RF, Holloway RG. Klinični nevrološki primeri. Ljubljana: Medicinski Razgledi, 2003.

   Prispevki v obliki člankov:

   1. Višja živčna dejavnost, Med. Razgl., 1992, 31:369-400. D. Vodušek
   2. Motnje gibanja, 1991, 30:55-69. M. Janko
   3. Zdravljenje epilepsije z antiepileptiki, 1990, 29:331-345. M. Janko

   Predmet:Oftalmologija

   DOMAČE GRADIVO:
   1. Kolar G. in sodelavci (23 avtorjev). Nujna stanja v oftalmologiji. Ljubljana, Med. Razgl., 1984, 23, Suppl., 3: 1-198.
   2. Kolar G. in sodelavci (32 avtorjev). Nujna stanja v oftalmologiji, 2. Izdaja. Ljubljana, Med. Razgl., 1987, 26, Suppl., 2: 1-196.
   3. Očesna klinika in Katedra za oftalmologijo Medicinske fakultete, Rdeče oko, 4, Jesetovi dnevi, 1995, 1-123.
   4. Združenje oftalmologov Slovenije. Zbornik prispevkov, 22. Sestanek oftalmologov Slovenije in Hrvaske. Splošna bolnišnica Maribor, oddelek za očesne bolezni 1995, 1-125.
   5. Božič D., Ergooftalmologija, Maribor, Grafiti studio Maribor, 1996, 1-161
   TUJE GRADIVO:
   1. Bernson F., Basic ophthalmology for medical students and primary care residents, San Francisco, CA, American academy of ophthalmology, 1993, 1-168.
   2. Blagojević M., Oftalmologija, Beograd-Zagreb, Medicinska Knjiga, 1979, 1-332.
   3. Cupak K., Oftalmologija, Zagreb, Jumena, 1990, 1-344.
   4. Grehn-Leydhecker, Augenheilkunde, 26. Auflage, Berlin, Springer, 1996, 1-436.
   5. Freyler H., Augenheilkunde, Wien, New York, Springer-Verlag, 1985, 1-466.

   Predmet: Onkologija in radioterapija

   1. Fras AP, ed. Onkologija. Ljubljana: Katedra za onkologijo in radioterapijo, Onkološki institut, 1994.
   2. DeVitta VT, jr, Hellman S; Rosenberg SA, eds. Cancer: Principles and Practice of Oncology. Philadelphia: Lippincott, 1997.
   3. Letna poročila Registra raka za Slovenijo
   4. Izbrani pregledni članki, ki jih dobijo študenti na posameznih seminarjih oz. predavanjih.

   Predmet: Oralna in maksilofacialna kirurgija

   1. Celesnik F., Ustna in čeljustna kirurgija, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1963.
   2. Mise I., Oralna kirurgija, Zagreb, Jumena, 1983.
   3. Bagatin M., Virag M., in sod., Maksilofacialna kirurgija, Zagreb, 1991, Školska knjiga.
   4. Derčevi pediatrični dnevi, Zbornik, Ljubljana, Univerzitetna pediatrična klinika v Ljubljani, 1991: 517-446.
   5. Rosenthals Spezielle Mund-, Kiefer- uni gesichtschirurgie Johann R. Barth Leipzig-Heidelberg, 1991.

   Predmet: Ortopedija

   DOMAČA LITERATURA:
   1. Prof. Srakar, Ortopedija, Ljubljana, 1995.
   2. Ortopedski dnevi - zbornik predavanj za zdravnike splošne medicine
    1. Hrbtenica v rasti in razvoju, Ljubljana, 1983.
    2. Simpozij o cervikalnem in brachialnem sindromu, Ljubljana, 1984.
    3. Punkcije in infiltracije v ortopediji, Ljubljana, 1985.
    4. Bolečina v križu, Ljubljana, 1986.
    5. Fizikalna terapija v ortopediji, Ljubljana, 1987.
    6. Novosti v ortopediji I. del, Ljubljana, 1988.
    7. Novosti v ortopediji, II. del, Ljubljana, 1989
    8. Stopalo, Ljubljana, 1990.
    9. Delazmožnost ortopedskega bolnika, Ljubljana, 1991.
    10. Bolezni ramenskega obroča, Ljubljana, 1992.
    11. Ortopedska problematika otroškega kolka od rojstva do zaključka rasti, Ljubljana, 1993.
    12. Bolezni in poškodbe kolen, Ljubljana, 1994.
    13. Bolezni kolka pri odraslem, Ljubljana, 1995.
    14. Utesnitveni sindrom v ortopediji, Ljubljana, 1996.
   3. Brecelj J., Kurnik J., Kirurško zdravljenje bolnika z juvenilnim revmatoidnim artritisom.
   4. V: Kržišnik C., Epilepsije in krči pri mladostniku, Anemija, Otroška revmatologija, (izbrana poglavja iz pediatrije). Ljubljana, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 1992: 152-158.
   5. Brecelj J., Baebler B., Prehodni sinovitis kolka, 12. Derčevi pediatrični dnevi, Zbornik, Ljubljana, 1991: 395-400.
   TUJA LITERATURA:
   1. J. Crawford Adams, Outline of Orthopaedics, 9 th. ed., Churchill Livingstone, London, 1981,
   2. J. Crawford Adams, Outline of Fractures, 8: th. ed., Churchill Livingstone, London, 1983.
   3. Pecina M., in sod., Ortopedija, Zagreb, 1996.
   4. Horst Cotta, Orthopaedie, Thieme Verlag.
   5. Baumgartner, Checkliste Ortopaedie, Thieme Verlag.
   6. Spier, Checkliste Gipstechnik, Thieme Verlag.
   7. Heime, Checkliste Traumatologie, Thieme Verlag.
   8. Kapandji, the Phisiology of theJoints, Churchill Livingstone,

   Predmet: Otroško in preventivno zobozdravstvo

   TEMELJNA LITERATURA
   1. Bartenjev M., Mladinsko preventivno zobozdravstvo, 1986.
   2. Koch G, Poulsen S. Pediatric Dentistry - a clinical approach, 1st ed. Copenhagen:Munksgaard, 2001.
   3. Andreasen J O, Andreasen FM, Bakland LK, Flores MT. Traumatic Dental Injuries - A Manual, 1st ed., 2nd printing Copenhagen: Munksgaard, 1999.
   4. Andlaw RJ, Rock WP. A Manual of Paediatric Dentistry. 4th ed.New York, Edinburgh, London, Madrid, Melbourne, San Franicsco, Tokyo: Churchill  Livingstone, 1996. (izbrana poglavja - obvestilo na vajah)
   DOPOLNILNA LITERATURA
   1. Cameron A. Widmer R eds. Handbook of paediatric dentistry. London, Philadelphia, St. Louis Sydney, Tokyo: Mosby-Wolfe, 1997.
   2. Cohen LK, Gift HC. Disease Prevention and Oral Health Promotion, 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1995, ( izbrana poglavja - obvestilo sledi)
   3. Strokovni članki s področja otroškega in preventivnega zobozdravstva, ki so bili po letu 1970 objavljeni v Zobozdravstvenem in Zdravniškem vestniku.

   Predmet:Otorinolaringologija

   1. Vinko Kambič, Otorinolaringologija, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1984.

   Predmet: Patologija

   Učbeniki, ki se priporočajo za študij predmeta patologija:

   1. Kumar V., Cotran VS., Robbins SL., Basic pathology, 5. izdaja, Saunders, 1992.
   2. Cotran RS., Kumar V., Robbins SL., Pathologic basis of disease, 5. Izdaja, Saunders, 1994.
   3. Anderson WAD, Scotti TM., Synopsis of pathology, Mosby, zadnja izdaja.
   4. Underwood JCE., General and systematic Pathology, 1. Izdaja, Churchill Livingstone, 1996.
   5. Damjanov I., Linder J., Anderson`s Pathology 1/2, 10. izdaja, Mosby, 1996.
   6. Rubin E., Farber JL., Pathology, 2. Izdaja, Lippincott, 1994.
   7. Riede UN., Schaefer HE., Allgemeine und spezielle Pathologie, 3. izdaja, Georg Thieme Verlag, 1993.
   Patologija - navodila za vaje, 2. razširjena in dopolnjena izdaja, Medicnski razgledi, Ljubljana, 1995.
   Pedagoški teksti delavcev katedre za patologijo:
   1. Mašera A., Motnje cirkulacije in njihove posledice, Silabus, 9. Str. 1989.
   2. Mašera A., Ovčak Z., Splošna patologija in infekcijskih bolezni, Silabus, 9 str., 1992.
   3. Mašera, Patologija sladkorne bolezni, Skripta, 11 strani, 1991.
   4. Ferluga D., Vnetje, Silabus, 8 str., 1985.
   5. Ferluga D., Patologija pigmentov, Silabus, 10 str. 1986.
   6. Ferluga D.,Uvod v ciklus predavanj iz predmeta patologija, Silabus, 6 str.1986.
   7. Ferluga D., Patološke spremembe medceličnine, Silabus, 6 str., 1986.
   8. Ferluga D., Vizjak A., Vnetnice in kemični vnetni mediatorji, Skripta, 36 str., 1986
   9. Ferluga D., Vizjak A., Klasifikacija in etiopatogeneza glomerulonefritisa in glomerulopatij, Skripta, 44 str., 1986.
   10. Ferlan-Marolt V., Medikamentna okvara jeter, Silabus, 4 str., 1987.
   11. Ferlan-Marolt V., Etio-patogeneza tumorjev, Skripta, 27 strani, 1997.
   12. Rott T., Tabelarni pregled pomebnejsih poglavij pljučne patologije, Silabus, 13 str., 1992.
   Dopolnilni učbeniki:
   1. Curran RC., Jones EL., Atlas makropatologije, Čandarjeva zalozba, Ljubljana, 1986.
   2. Curran RC., Jones EL., Atlas histopatologije, Čandarjeva zalozba, Ljubljana, 1986.

   Predmet: Patološka fiziologija

   Patološka fiziologija - medicina

   Snov, ki jo študenti slišijo na predavanjih, vajah in seminarjih, lahko utrdijo in poglobijo z naslednjimi učnimi gradivi:

   TEMELJNA UČNA GRADIVA:

   1. Skupina avtorjev: Izbrana poglavja iz patološke fiziologije, 8. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
   2. Skupina avtorjev: Navodila za vaje iz patološke fiziologije, 1. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
   3. Guyton A.C. in Hall J.E.: Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
   4. Natisnjena gradiva študentskih seminarjev.
   PRIPOROČENA GRADIVA:
   1. Isselbacher K.J. in sod.: Harrison`s Principles of Internal Medicine, 13. izdaja, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994, (patofiziološki uvodi v posamezna poglavja).
   2. Gamulin S. in sodelavci: Patofiziologija, Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
   3. Kordaš M.: A Quantitative Approach to the Study of Some Aspects of Cardiovascular and Renal Physiology, 2nd Edition, Didakta, Radovljica, 1996.

   Patološka fiziologija - Stomatologija

   Snov, ki jo študenti slišijo na predavanjih, vajah in seminarjih, lahko utrdijo in poglobijo z naslednjimi učnimi gradivi:
   TEMELJNA UČNA GRADIVA:
   1. Skupina avtorjev: Izbrana poglavja iz patološke fiziologije, 8. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
   2. Skupina avtorjev: Navodila za vaje iz patoloske fiziologije, 1. Izdaja, Univerza v Ljubljani, 1996.
   3. Guyton A.C. in Hall J.E.: Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
   4. Natisnjena gradiva študentskih seminarjev.
   PRIPOROČENA GRADIVA:
   1. Isselbacher K.J. in sod.: Harrison`s Principles of Internal Medicine, 13. izdaja, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994, (patofiziološki uvodi v posamezna poglavja).
   2. Gamulin S. in sodelavci: Patofiziologija, Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
   3. Kordaš M.: A Quantitative Approach to the Study of Some Aspects of Cardiovascular and Renal Physiology, 2nd Edition, Didakta, Radovljica, 1996.

   Predmet: Pediatrija - osnovni in izbirni program

   Osnovni učbenik

   1. Mardešić D., Pediatrija, Školska knjiga, Zagreb, 1981, 1-978
   Dopolnilni fakultetni priročniki in učbeniki za poglobljeni študij pediatrije:
   1. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije I - Vnetje dihal, sladkorna bolezen, enureza., Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1991, 1-172.
   2. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije II. Epilepsije in krči pri otroku in mladostniku, anemije, otroška revmatologija, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1992, 1-170.
   3. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije III, Celiakija, klinična genetika, otroška kardiologija, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1993;1- 68.
   4. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije IV, Urgentna pediatrija in intenzivno zdravljenje, neonatalna hiperbilirubinemija, Medicinska fakulteta, Katedra za peditrijo, Ljubljana, 1993;1-225.
   5. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije V, Avtistični sindrom kot razvojna motnja, otroška alergologija, okužbe sečil, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1994;1-168.
   6. Kržišnik C., ed., Izbrana poglavja iz pediatrije VI, Štrukelj M., Pljučne bolezni, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1994, 1-96.
   7. Kržišnik C., Battelino T., eds., Izbrana poglavja iz pediatrije VII, Motnje diferenciacije spola, novosti v intenzivni terapiji otrok, kronične bolezni prebavil, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1996.1-?.
   8. Kržišnik C., Battelino T., eds., Izbrana poglavja iz pediatrije VIII, Nevrokutani sindromi, trombocitopenije pri otroku, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1996;1-164.
   9. Behrman R.E., Kliegman R.M., Nelson W.E:, Vaughan V.C., Nelson Textbook of Pediatrics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1992;1-1965.
   10. Zergollern L., et al., Pediatrija, Naprijed, Zagreb, 1994;1-2111.
   11. Graham C., A paediatric catechism, Hodder and Stoughton, London Sydney, Auckland, Toronto, 1987;1-49.
   12. Štrukelj M., Razpoznava bolezni s kroničnim kašljem pri otroku, Klinični center, Pediatrična klinika, Ljubljana, 1993;1-146.
   13. Gill D., O'Brien N., Paediatric Clinical Examination, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne and New York, 1988;1-197.

   Predmet: Psihiatrija

   1. Milčinski L. (ur.) Psihiatrija, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1986.
   2. Kaplan H.J., Sadock B.J., (ur.) Synopsys of Psychiatry Baltimore, Williams and Wilkins, 1994.
   3. Tomori M., (ur.), Motnje hranjenja, Zbornik seminarja, Ljubljana, Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete in Psihiatrična klinika Ljubljana, 1995.
   4. Tomori M., Psihologija telesa, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1990.
   5. Čebašek-Travnik Z., Rus-Makovec M., Delo z družino, Ljubljana, Psihiatrična klinika, 1996.
   6. Zborniki Psihoterapija 1-17, Pedopsihiatrija 1-9, Ljubljana, Katedra za psihiatrijo in Psihiatrična klinika - študijsko gradivo za dodiplomski in podiplomski študij. Članki članov Katedre za psihiatrijo v Zdravniškem vestniku, v Medicinskih razgledih in Vice Versa.
   7. Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija, Ljubljana: Litterapicta, 1999.

   Predmet: Predklinčina protetika

   Literatura:

   1. Predavanja in snov praktičnih vaj
   2. Marion L. Uvod v gnatološko morfologijo. Predizdaja skript. MF v Ljubljani. Ljubljana,1988
   3. Sedej R. Tehnologija protetičnih gradiv in postopkov,DZDS, Ljubljana,1996.
   4. Phillips R.W.: SCIENCE OF DENTAL MATERIALS. W.B.Sounders Co., Philadelphia 1991.
   5. Van Nort R.: DENTAL MATERIALS. Mosby Co., London 1994.
   6. Članki sodelavcev Oddelka za snemno protetiko v Zobozdravstvenem Vestniku.

   Izbrana poglavja iz knjig:

   1. Craig R.G., O'Brien WJ, PowersJM. Dental materials Properties and manipulation. 5 izdaja. Mosby Comp. St.Louis, Toronto, London. 1992. To so izbrana poglavja: Uvod v dentalne materiale, str. l-9, Lastnosti snovi str 10-31, Obdelovalni, polirni in čistilni materiali str 106-125, Cementi str 126-147, Odtisni materiali 151-196 , Delovni modeli 202-221, Voski 224-233, Zlate in nežlahtne zlitine 236-249, Sintetične smole 284-289, Zobni porcelan 293-305.
   2. 0'Brien WJ. Dental Materials and Their Selection. 2 izdaja, Quintessence Publishing Co, Inc, Chicago, Berlin, London, 1997. Odlična knjiga, razširitev zgoraj predlaganega učbenika - Smith BGN, Wright PS, Brown D. The clinical handling of dental materials. 2.izdaja Wright, Oxford 1994. Izbrana poglavja o lastnostih dentalnih materialov uporabnih v protetiki med stranmi 135 in 217.

   Izbrane diplomske naloge inženirjev zobne tehnike na Visoki šoli za zdravstvene delavce:

   1. Sokler J. Priprava delovnih modelov za fiksnoprotetična dela. 1989
   2. Demšar V.Priprava individualnega delovnega modelčka. 1994
   3. Demšar M. Laboratorijski postopek izdelave enodelno ulite fasetirane prevleke. 1994
   4. Zgomba M. Členi v fiksni protetiki. 1989
   5. Rojko F. Laboratorijska izdelava kovinsko porcelanske mostne konstrukcije. 1991
   6. Tomljanović N. Laboratorijska izdelava porcelanske prevleke v InCeram tehniki. 1991
   7. Janežič V. Kovinskokeramicna vez. 1995

   Svetovano branje:

   1. Koerber K, Ludwig K. Zahnarztliche Werkstoffkunde und Technologie. 2.izdaja, GeorgThieme Verlag, Stuttgart, 1993. Zelo dobra knjiga in jo priporočam za nemško govoreče!
   2. KehmanKM, Hellwig E. Einfuerung in die restaurative Zahnheilkunde. 7 izdaja, Urban&Schwarzenberg, Muenchen-Wien-Baltimore, 1993. Lep pregled osnov.

   Predmet: Psihologija

   Medicinska psihologija - odsek medicina

   1. Bloom B.L. Health Psychology. A Psychosocial Perspective. Prentice Hall, New Jersey, 1988.
   2. Blažević D., Cividini-Stranić E., Beck-Dvoržak M. Medicinska psihologija. Jumena, Zagreb, 1984.
   3. DiMatteo R.M. ThePsychology of Health, Illness and Medical Care. An Individual Perspective. Brooks/Cole Publishing Co. 1991.
   4. Klain E. (ur.) Psihološka medicina. Golden Marketing, Zagreb, 1999.
   5. Rakovec-Felser Z. Medicinska psihologija. Rotis, Maribor, 1995.
   6. Taylor S. E. Health Psychology. McGraw Hill, 1995.
   7. Tekavčič-Grad O. (ur.) Pomoč človeku v stiski. Planprint, Ljubljana, 1994

   Osnovna in razvojna psihologija - odsek stomatologija

   LITERATURA:
   1. Horvat L., L. Magajna: Razvojna psihologija, DZS, Ljubljana, 1987.
   2. Musek J.:Osebnost. Univerzum, Ljubljana, 1982
   3. Požarnik H.: Psihologija za zdravstveno usmeritev. DZS, Ljubljana, 1987
   4. Tekavčič - Grad O.: Pomoč človeku v stiski. Litterapicta, Ljubljana. 1994.
   5. Tomori M.: Psihologija telesa. DZS, Ljubljana, 1990.
   6. Žmuc Tomori M.: Pot k odraslosti, CZ, Ljubljana, 1983.
   7. Zdravstveni obzornik (od leta 1994: Obzornik zdravstvene nege), Ljubljana: zadnjih 6 letnikov, članki o psihohigienskih vidikih obravnave bolnikov.

   Predmet: Radiologija

   Odsek medicina

   1. Ludvik T, Jevtič V, Pavčnik D. Radiologija diagnostične slikovne metode in intervencijska radiologija. Medicinski razgledi, zadnja izdaja.
   2. Lester W P, John H J. The Essentials of Roentgen Interpretation. Medical Dept Harper & Row, Publishers Hagerstown, Maryland New York, Evanston, San Francisco, London, last edition.
   3. Sutton D, Young W R J. A Concise Textbook of Clinical Imaging. Mosby-Year Book, last edtition.

   Odsek stomatologija

   1. Tabor L. Diagnostična radiologija v stomatologiji. Planprint, zadnja izdaja.
   2. Whaites E, Cawson R A. Essentials of Dental Radiography and Radiology. Churchil Livingstone, New York. Edinburgh, London, Madrid, Melbourne, San Francisco, Tokyo, last edition.
   3. Stafne E C. Oral Roentgenographic Diagnosis. W B Sunders Company, Philadelphia and London, last edition.

   Predmeta: Radiologija in stomatoloska in splošna radiologija

   TEMELJNA DOMAČA LITERATURA:
   1. Tabor L., Jevtič V, Pavcnik, Rentgenologija, Diagnostične slikovne metode in intervencijska radiologija. Ljubljana:Medicinski razgledi, 1990:1-467
   2. Tabor L., Diagnostična radiologija v stomatologiji. Ljubljana: Planprint, 1992:1-208
   3. Poglavja iz knjige: Smrkolj V. Kirurgija. Ljubljana: Sledi, 1995: 1-713
   TUJA DOPOLNILNA LITERATURA:
   1. David Sutton, Jeremy W.R. Young, A Concise TextBook of Clinical Imaging. 2nd Edition. St.Louis:Mosby,1995.
   2. Holger Pettersson, The NICER Centennial Book, 1995: A Global TextBook of Radiology. Oslo: The NICER Institute,1995

   Predmet: Snemna protetika

   TEMELJNA UČNA GRADIVA:

   1. Rahn A O, Heartwell C M. TEXTBOOK OF COMPLETE DENTURES. Lea & Febinger, Philadelphia, Sth Ed. , 1993.
   2. Stewart L. K. , Ruud K. D. , Kuebker W. A. : CLINICAL REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS, Ishiyacu Euro-America Inc. , Tokio 1992.

   PRIPOROČENA GRADIVA:

   1. Neill D.J., Walter J.D.: PARTIAL DENTURES, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1983.
   2. Levin B.: IMPRESSIONS FOR COMPLETE DENTURES, Quintessence Publ. Co., ,1984
   3. Članki sodelavcev Oddelka za snemno protetiko v Zobozdravstvenem Vestniku.

   Izbirni Predmet: Snemna protetika

   TEMELJNA UČNA GRADIVA:

   1. Morrow R. M. , Ruud K. D. , Rhoads J. E. : DENTAL LABORATORY PROCEDURES: COMPLETE DENTURES. Vo1.I., Mosby Co., Saint Louis, 1986.
   2. Ruud K. D. , Morrow R. M. , Rhoads J. E. : DENTAL LABORATORY PROCEDURES: REMOVABLE PARTIAL DENTURES. VoI.III., Mosby Co., Saint Louis, 1986.
   3. Članki sodelavcev Oddelka za snemno protetiko v Zobozdravstvenem Vestniku.

   Predmet:Socialna medicina

   Učbeniki:

   1. Pirc B., Uvod v Socialno medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1980.
   2. Malačič J., Demografija, Teorija , analize, metode in modeli. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Ljubljana, 1993.
   3. Jakšič Z., et. al., Socialna medicina, Praktikum I. IV. Prošireno izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, 1985.
   4. Jakšič Z., et. al. Socialna medicina, Praktikum II., III., prošireno izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Medicnski fakultet, Zagreb, 1983.
   OSTALA LITERATURA:
   1. Premik M., Primarno zdravstveno varstvo, Zdravstveni dom, Javni in zasebni sektor, Inštitut za socialno medicino, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1955: 1-102.
   2. Premik. M., Zdravje in način življenja, Uvodno predavanje na XX. srečanju Sekcije za preventivno medicino SZD., Zdrav. Var., 1993, 32: suppl. 2: 5-13.
   3. Premik M., Promocija zdravja, Zbornik predavanj, "Rantovi dnevi", Ljubljana: Slovensko ortodontsko drustvo. 1994, 1-6.
   4. Premik M., Socialno medicinski vidiki zdravstvene vzgoje, Zdrav. Vset., 1996, 65:I-3-6.
   5. Premik M., Javnozdravstveni informacijski sistem, Vabljeno predavanje, Zbornik prispevkov s kongresa za medicinsko inofrmatiko Slovenije, Bled, 22-25. September, 1996, Ljubljana, 1996: 7-14.
   6. Premik M., Dolenc A., Socialni vidiki razvoja medicinske etike, Uvodno predavanje.

   7. In: Rehar V., Premik M., Človekove pravice in zdravje, 1. delovno srečanje Alpe Jadran Proceedings, Dobrna 30. September - 2. oktober, 1993, (42-45).
   8. Nolimal D., Premik M., Nekateri socialno medicinski vidiki pitja alkoholnih pijač, Zbornik referatov s posveta "Vino v prehrani", Ljubljana, Inštitut za higieno, 1994: 63-78.
   9. Nolimal D., Premik M., Nekateri socialni vidiki zlorabe drog, Zdrav. Vest., 1992;61:133-6.
   10. Premik M., Pokoren D., Javnozdravstveni vidiki elemntarnih nesreč, In: Zupančič-Slavec Z., Medicinski in socialni pogledi na Ljubljanski potres 1895. Zbornik referatov s strokovnega srečanja, Ljubljana, 20.-21.4.1995, (85-90).
   11. Podkrajšek D., Sistematski pregledi šolarjev in mladostnikov v dispanzerjih za šolsko mladino in otroke, Slov. pediatr., 1996, 1-3:51-3.
   12. Premik M., Prvine vrednotenja presejalnih programov, Slov. pediatr., 1996, 3:36-40.

   Dodatno za študente STOMATOLOGIJE

   Učbeniki:

   1. Slack G.L., Dental Public Health, second edition. John Wright & Sons Ltd., Bristol, 1981.
   2. Premik M., Grošelj D., Skrbimo za zobe in dlesni, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1996.
   3. Vrbič V., et al. Oralno zdravje v Sloveniji, Medicinska fakulteta v Ljubljani, 1955, (1-62).
   DRUGA LITERATURA:
   1. Premik M., Nekateri rezultati projekta: "Oralno zdravje in kvaliteta življenja Slovencev", Zdrav. Vest., 1994, 33:85-90.
   2. Premik M., Zobozdravstvo na razpotju.
   3. Premik M., Matjan P., Odnos med bolnikom in zobozdravnikom s stališča govorice telesa, Zob. Vestn., 1984, 39: 177-82.
   4. Premik M., Zobozdravstvo na razpotju, Zobozdrav. Vest., 1991, 46:6-8.
   Opomba:
   V pripravi je učbenik "Osnove epidemiologije", ki bo izšel predvidoma koncem tega leta in "Izbrana poglavja iz socialne medicine", ki bo predvidoma izšel v prihodnjem letu.

   Predmet: Sodna medicina

   LITERATURA:
   1. Milčinski J., Sodna medicina, Državni sekretariat za notranje zadeve LRS., Ljubljana, 1956.
   2. Milčinski J., Medicinsko izvedenstvo I., Univerza v Ljubljani, 1970: 210.
   3. Milčinski J., Medicinsko izvedenstvo II., Ljubljana DDU., Univerzum, 1981:328.
   4. Sodna medicinska opravila zdravnika splošne medicine, Ljubljana, Ddu., Univerzum,1980.
   5. Milčinski J., Medicinska etika in deontologija. Ljubljana, DDU, Univerzum,1982:285.
   6. Medicinsko izvedenstvo, 85. Med. Razgl., 1985, Suppl. 5.
   7. Samomor na Slovenskem, (Medicinsko izvedenstvo 88). Med. Razgl., 1990, Suppl., 6.
   8. Sodnomedicinsko izvedenstvo v cestnem prometu. (Medicinsko izvedenstvo 91). Med. Razgl., 1993, 32 Suppl. 4.
   9. Dolenc A., Ženevska konvencija o zaščiti žrtev vojne. Med. razgl., 1989, 1. Izdaja, : 1-209
   10. Dolenc A., Ženevska konvencija o zaščiti žrtev vojne. Rdeči križ Slovenije, 1993, 2. izdaja, : 1-215
   11. Dolenc A., Medicinska etitka in deontologija I., Založba:Tangram, Ljubljana, 1993.
   12. Dolenc A., Medicinska etitka in deontologija II., Ljubljana, 1996.
   13. Zečević D., Sudska medicina: Jemena, Zagreb, 1986.
   Mapa: materiali za studente. Uredili in pripravili: Dolenc A., Lovšin J., Balažic J., 1996:1-286.
   Navodila za vaje (tipkopis):
   1. Dolenc A., K sodnomedicinski problematiki alkoholizma s poudarkom na zdravnikovem izvedenskem delu, strokovnih, preventivnih ter moralnoetičnih dolžnostih in odgovornostih.Zdrav. vest., 1975, 44: 317-20.
   2. Dolenc A., Novosel M., Vloga in pomen zobozdravnika in zobozdravstvene dokumentacije pri identifikaciji neznanih trupel ob naravnih katastrofah. V: Medicinski stomatološki dnevi, Portorož, Stomatološka sekcija, SZD., 1975:5.
   3. Dolenc A., Obdukcija -da ali ne? Med. razgl. 1979, 18: 303-11.
   4. Dolenc A., Uvodne misli, V: Biopsije v sodobnem zdravljenju. Med. razgl. 1981, 20:Suppl., 3:17-46.
   5. Dolenc A., Poklicna skrivnost pri obravnavi pacienta v javnem zdravstvu. V: Jenič K., Ed. 4. Kongres združenja za sodno medicino Jugoslavije. Med. razgl., 1983, 22: Suppl., 2: 81-90.
   6. Dolenc A., Balažic J., Zdravnikovo ravnanje in dolžnost pri bolnikih z maligno boleznijo. Med. razgl., 1990, Suppl., 2: 15-24.
   7. Dolenc A., Deontološka vprašanja pri sindromu odvisnosti, Zdrav vest., 1992, 61; 3:165-68.
   8. Dolenc A., Interna medicina, Andreja Kocijančič, Franc Mrevlje - Interna medicina, Državna založba Slovenije, 1993: 1-6.
   9. Balažic J., Lovšin J., Organizacija in delo sodnomedicinske ekipe v izrednih razmerah, Pravosodni bilten, 1/2. 1990:91-97.
   10. Prokop O. Lehrbuch der Gerichtlichen Medizin, Veb Verlag, Volk und Gesundheit, Berlin, 1969.

   Predmet:Ustne bolezni in parodontologija

   TEMELJNA LITERATURA:
   1. Kerr DA., Ash MM., Millard HD., Oral Diagnosis, The C.V. Mosby Company, St. Louis, 1983 (ali novejša izdaja).
   2. Mc Carthy PL:, Shklar G., Diseases of the Oral Mucosa, Lea&Fabiger, Philadelphia, 1980 (ali novejša izdaja).
   3. Laskaris G., Color Atlas of Oral Diseases, Thieme Medical Publishes, Inc., New York, 1994.
   4. Lindhe J., Textbook of Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Munksgaard, Copenhagen, 1997.
   DOPOLNILNA LITERATURA:

   Vsi članki s področja ustnih bolezni in parodontologije objavljeni v Zobozdravstvenem vestniku od leta 1980 dalje.


   Predmet: Zgodovina medicine in stomatologije

   LITERATURA:
   1. Borisov P. Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slovenskem. Ljubljana: SAZU, 1977.
   2. Borisov P. Zgodovina medicine. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.
   3. Borisov P. Pregled razvoja medicinske miselnosti in odkritij (1 in 2). Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1980.
   4. Borisov P. Uvod v zgodovino stomatologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1990.
   5. Borisov P. Ginekologija na Slovenskem od začetkov do leta 1980. Ljubljana: SAZU, 1995.
   6. Glesinger L. Povijest medicine. Zagreb: Školska knjiga, 1978.
   7. Stanojević V. Istorija medicine. Zagreb-Beograd: Medicinska knjiga, 1953.
   8. Meyer-Sudhof: Geschichte der Medizin. Jena: Gustav Fischer, 1928.
   9. Grmek M.D. Bolesti u osvit zapadne civilizacije. Zagreb: Globus, 1989.
   10. Grmek M.D. Povijest SIDE, Zagreb:Globus, 1990.
   11. Vulikič V. Zobozdravstvena služba v NOB na Slovenskem. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985.
   12. Vulikič V. Razvoj zobozdravstva na Slovenskem do leta 1940. Domžale: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 1991.
   13. Pavšič I, Vulikič V. Zbornik dveh simpozijev o zgodovini zobozdravstva na Slovenskem. Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije in Skupnost zobozdravstvenih delavcev narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, 1990.
   14. Petkovšek V. J.A. Scopoli, njegovo življenje in delo v slovenskem prostoru. Razprave XX/2. Ljubljana: SAZU, 1977.
   15. Pintar I. Dr. Marko Gerbec. Razprave. Ljubljana: SAZU, 1963.

   Literatura dr. Zupanič-Slavec Z.:

   1. Skrljevska bolezen na Slovenskem. Razvoj in širjenje bolezni v naših krajih. Magistrska naloga. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1992: 97 strani (80 ref.)
   2. Z očmi zdravnice. Ugledni pisci družno z medicino. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, 1997: 152 str.
   3. Zbornik referatov Med medicino in literaturo. 1. Pintarjevi dnevi: srečanje medikohistorikov Alpe-Jadran; 1994 okt 14-15; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, 1994; 332 strani. Urednica Zvonka Zupanič Slavec.
   4. Zbornik referatov Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895. 2. Pintarjevi dnevi - strokovno srečanje zgodovinarjev medicine Alpe-Jadran; 1995 apr 14-15; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1995: 208 strani. Urednica Zvonka Zupanič Slavec.
   5. Zbornik referatov Prof. dr. Jože Rant-organizator slovenskega zobozdravstva. 4. Pintarjevi dnevi - strokovno srečanje zgodovinarjev medicine in stomatologov Alpe - Jadran; 1996 apr 18-19; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1997. Urednika Vulikič V, Zupanič Slavec Z.
   6. Slovenski medicinski muzej - skorajšnja stvarnost. Uvodnik. Zdrav Vestn 1993; 62 (10): 425-9.
   7. Paracelsus med nami pol tisočletja. (Paracelsus - five hundred years among us.) Zdrav Vestn 1994; 63( 2): 97-100.
   8. Dr. Fran Göstl, prominentni slovenski psihiater. Ob 130-letnici rojstva. Zdrav Vestn 1996; 65: 283-5.
   9. Sto let bolnišnice na Zaloški cest. Zdrav Vestn 1997; 66:
   10. An unknown disease among Slovenians in the first half of 19th Centuary. Wiener klinische Wochenschrift. 1996; 108: 764-70.
   11. Razvoj pediatrije v svetu in med Slovenci do sredine 20. stoletja. Slov Pediatr 1995; 2(4): 28-33.
   12. Toplak C, Zupanič-Slavec Z. Petdeset let mariborskega otroškega oddelka. Slov Pediatr 1996; 3 (1-3): 11-22 (31 ref).
   13. Dr. Janez Bleiweis - zdravstveni prosvetitelj. Med Razgl: 1995; 35: 395-404.
   14. Joseph Hyrtl - dunajski anatom. Med Razgl 1996; 35: 125-37.
   15. Slovenski začetki medicine dela v Idriji v 18. stoletju. Med Razgl 1997; 35:
   16. Theodor Billroth, veliki kirurg, znanstvenik in humanist. Zgodovinski casopis 1996; 50 (2): 223-38. Sinopsis 67.
   17. Svetniki-čudodelni zdravniki. Časopis za zgodovino in narodopisje 1996;67:
   18. Kardiologija skozi čas. Najpomembnejša odkritja in dosežki v svetovni in slovenski kardiologiji. Za srce, katalog mednarodne razstave Vse o srcu. 1995; 4( 4/5):16-8.
   19. Alzheimerjeva bolezen. Prezgodnja slaboumnost. (Alzheimers disease or premature imbecility.) Proteus 1994; 56(7):246-7.
   20. Sladkorna bolezen skozi zgodovino medicine. Proteus 1995; 58(3):104-6.
   21. Dubrovniška karantena - prva na svetu. Dobrih 600 let organiziranega boja proti nalezljivim boleznim. Proteus 1996; 58 (1): 203-5.
   22. Zgodovinski pogled na rakave bolezni. Proteus 1995-1996; 58: 421-5.
   23. Dr. Lojz Kraigher - pisatelj, zdravnik, politik. (Dr. Lojz Kraigher - writer, physician, politician.) In: Zupanič-Slavec Z, editor. Zbornik referatov Med medicino in literaturo. 1. Pintarjevi dnevi: srečanje medikohistorikov Alpe-Jadran; 1994 okt 14-15; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine,1995: 111-21.
   24. Doc. dr. Ivan Pintar, življenje in delo - uvodnik. (Doc. dr. Ivan Pintar - his life and work - leading article.) In: Zupanič-Slavec Z. editor. Zbornik referatov Med medicino in literaturo. 1 Pintarjevi dnevi: srečanje medikohistorikov Alpe-Jadran; 1994 okt 14-15; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine, 1995: 275-86.
   25. Bolnišnično delovanje v Ljubljani pred potresom - uvodnik. (Hospital service in Ljubljana before teh earthquake - leading article.) In: Zupanič Slavec Z, editor. Zbornik referatov Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895. Pintarjevi dnevi: srečanje zgodovinarjev medicine Alpe-Jadran; 1995 apr 14-15; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1995: 23-34 .
   26. Razvoj ustne higiene od starih civilizacij do renesanse. In: Vulikič V, Zupanič Slavec Z. Zbornik referatov Prof. dr. Joze Rant - organizator slovenskega zobozdravstva. 4. Pintarjevi dnevi: srečanje zgodovinarjev medicine in stomatologov Alpe Jadran. 1996, apr 18-19; Ljubljana:Inštitut za zgodovino medicine, 1997.
   27. Reforma medicine v času Paracelsusa. In: Glaser E, ed.: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus: doktor obeh medicin, alkimist, astrolog, filozof, fizik, reformator medicine in večni popotnik. Maribor: Mariborske lekarne, 1993; 28 - 37.
   28. Toplak C., Zupanič-Slavec Z. Kokain skozi zgodovino človeštva. In: Zbornik referatov medicinsko izvedenstvo Narkomanija na Slovenskem. Prvi memorialni sestanek akademika Janeza Milčinskega ob 50-letnici Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete. Med Razgl 1996; 35: suppl. 5: 1-10.
   29. Slovenski zdravniki-veterinarji v 18. in 19. stoletju. Ob 200 letnici veterinarskega študija v Ljubljani. Dvorana hotela Union, Ljubljana: 28.11. l995. In: Zb. Vet. Fak. Univ. Ljubljana 1996; 33(1): 151-61.
   30. Pol stoletja Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani - uvodnik. (Half a century of teh Institute for forensic medicine - leading article.) In: Zbornik referatov Narkomanija na Slovenskem. Prvi memorialni sestanek akademika Janeza Milčinskega ob 50-letnici Inštituta za sodno medicino, 1995; dec 6; Ljubljana. Ljubljana: Med Razgl 1996; 35: suppl. 5: 1-10 .

   Predmet: Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa

   1. A. Logar, Stomatologija, Konzervirajoče zobozdravstvo. I. Anatomija zob, MF, Ljubljana, 1955, str. 188.
   2. D. Gasperšič, Histologija zobnega organa, Univerza v Ljubljani, MF, 1997, str. 103., 2. izdaja
   3. Z. Musšič, Morfološki atlas človeškega zobovja, DZS, Ljubljana, str.33.
   4. D. Gasperšič, Razvoj obraza, ustne votline in zobnega organa, Univerza v Ljubljani, MF, 1997, str. 134.
   5. J. Sutalo, Patologija i terapija tvrdnih zubnih tkiva, Zadro, Zagreb, 1994.
   6. J. Sutalo, Kompozitni materiali u stomatologiji, Zagreb, 1988, (ali novejša).
   7. A. Thylstrup, O. Fejerskov, Textbook of clinical cariology, Munksgaard, 1994.
   8. Pindborg, Patology of hard dental tissue, Munksgard, 1970.
   9. Richard S. in ostali, Fundaments of Operative Dentistry, Quintessence Publishing Co., 1996.
   10. Guldener P.H.A. und Langebland K., Endodontologie, Diagnostik und Therapie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1993.
   11. Ingle J.I. and Bakland L.K, Endodontics, Fourth Edition, Williams & Wilkins 1994.
   12. Ketterl W., Praxis der Zahnheilkunde, Zahnerhaltung II, Urban 6 Schwarzenburg, Muenchen-Wien, Baltimore, 1993.
   13. Ravnik C., Posebna anatomija pulpinega prekata in koreninskega kanala, Zobozdr. Vest., 1964, 19 (5-6), 182-191.
   14. Schroeder A., Endodontic, Ein Leitfaden für Studium und Praxis, Quinssentz Velags-GmbH., 1981.
   15. Städtler P., Zahnerhaltung im klinik und Praxis, Prophylaxe, Füllungstherapien, Endodontic, Konderzahnkill Sunde, ecomed, Lundsburg/Lech, 1994.
   16. Tronstad L., Clinical Endodontics, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1991.
   17. Vrbošek V., Problematika registracije zdravil za ohranitev nevnete in vnete zobne pulpe. Zoboz. Vest., 1992, 47:39-44.
   18. Vrbošek V., Smernice za endodontsko zdravljenje, Zobozdr. Vest., 1995, 50(1-2):49-54.
   19. Weine F.S., Endodontic Therapy, The C.V. Mosby Company, St. Louis-Toronto-London, 1982.

   Vsebino prispevali: katedre in instituti MF
   Datum zadnje spremembe: 25. 1. 2006